Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
Pomorski Dzień Przedsiębiorczości IDG

Pomorski Dzień Przedsiębiorczości IDG

Wydarzenie będzie realizowane w czwartek 20.XI od godziny 10 po raz szósty jednocześnie we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, w tym samym czasie, w tej samej formule – celem dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców.

Cudzoziemcy na terenie województwa pomorskiego

Cudzoziemcy na terenie województwa pomorskiego

W dniu 30.10.2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie instytucji współpracujących z cudzoziemcami przebywającymi na terenie województwa pomorskiego. Spotkanie miało charakter roboczy i zostało zorganizowane w celu wymiany informacji między instytucjami wspierającymi cudzoziemców.

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie

Szanowni Państwo, informujemy, że działając na mocy art. 61t oraz art. 61g ustawy z dnia 14 marca 2014 r. zmieniającej ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2014  poz.598) (dalej: ustawa), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest operatorem rządowego programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy pn. "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie".

Doradcy EURES dostępni online na portalu EURES

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w czatach online z doradcami EURES z Danii, Estonii, Wielkiej Brytanii, Malty, Norwegii, Słowenii, Finlandii, Szwecji oraz Polski.

Rynek pracy woj. pomorskiego w I półroczu 2014 r.

Zapraszamy do zapoznania się z „Informacją o rynku pracy województwa pomorskiego w I półroczu 2014 r.”, stanowiącą opis podstawowych zjawisk i tendencji obserwowanych w I półroczu 2014 r. na regionalnym rynku pracy.

Ergonomia, czyli jak pracować wygodniej, zdrowiej i bezpieczniej

Jak dbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie podczas pracy?. Jak prawidłowo wykonywać pracę m. in. w pozycji siedzącej, przy komputerze, stojącej, wymagającej przemieszczania ciężkich przedmiotów, pracy statycznej i monotonnej?

 • Konkurs dla Start-upów „INNO START-UP”

  Konkurs dla Start-upów „INNO START-UP”
  Wykorzystaj szanse! Pokaż nam swój produkt! Skorzystaj ze wsparcia! więcej...

 • Forum Dialogu - inspirujący CSR 23 października 2014 r.

  Forum Dialogu - inspirujący CSR 23 października 2014 r.
  InnoBaltica Sp. z o.o. w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza do udziału w inspirującym Forum Dialogu, którego tematem przewodnim będzie Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Forum organizowane jest w ramach X Targów Technicon Innowacje. więcej...

 • Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II

  Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II
  Projekt pn. „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II” realizowany jest w okresie 01.12.2013 r. – 28.02.2015 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w partnerstwie z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji (FAR), Fundacją Fuga Mundi (FFM) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji (SPI). więcej...