Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Dotknęły Cię ograniczenia w eksporcie towarów? Pomorskie pomaga przedsiębiorcom

Dotknęły Cię ograniczenia w eksporcie towarów? Pomorskie pomaga przedsiębiorcom

Na mocy zmienionej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, od 1 lutego 2015 roku, firmy z Pomorza, które popadły w kryzys w związku z ograniczeniem możliwości eksportu towarów do innych krajów mogą skorzystać z bezzwrotnej pomocy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przyjęte nowelą rozwiązania mają chronić miejsca pracy.

Eksperci Banku Światowego z wizytą w WUP w Gdańsku

Eksperci Banku Światowego z wizytą w WUP w Gdańsku

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku został wybrany przez ekspertów Banku Światowego do konsultacji zmian w funkcjonowaniu i ewaluacji instytucji rynku pracy w Polsce. Trzyosobowy zespół ekspertów spotkał się z kadrą zarządzającą WUP oraz Rolandem Budnikiem, dyrektorem PUP w Gdańsku w dniu 13. lutego.

Obowiązek przekazania informacji o działalności agencji zatrudnienia

Obowiązek przekazania informacji o działalności agencji zatrudnienia

Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2014 do dnia 31 stycznia 2015 r.   zgodnie z art. 19f  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U. z  2013 r. poz. 674 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2013 r. poz. 899 w  sprawie agencji zatrudnienia.

Potencjał poradnictwa zawodowego w województwie pomorskim

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z badania ewaluacyjnego „Ocena realizacji usług poradnictwa zawodowego w projektach komponentu regionalnego PO KL wdrażanego w województwie pomorskim”.

Przedstawiciele CIOP PIB w Pomorskim Ośrodku Kompetencji

Przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy z Warszawy odwiedzili Pomorski Ośrodek Kompetencji w Gdańsku. Eksperci CIOP PIB, z dr hab. inż. Wiktorem M. Zawieską, prof. nadzw. CIOP-PIB na czele, zapoznali się z nowymi specjalistycznymi usługami poradnictwa zawodowego. Specjalistyczne usługi – innowacyjne rozwiązania dla Publicznych Służb Zatrudnienia opracowane i wdrażane są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

Dzisiaj decyzja, za tydzień wyjazd (rekrutacje pracowników do pracy w Wielkiej Brytanii)

Dwadzieścia jeden osób zjawiło się na spotkaniu rekrutacyjnym do pracy w Wielkiej Brytanii, które 21 stycznia odbyło się Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Rekrutację przeprowadzał przedstawiciel firmy Staffline Group Adam Gryskowski, który przedstawił zainteresowanym szczegółową ofertę, wymagania pracodawców i warunki pracy na Wyspach.

 • Chwytaj lato – Targi Pracy Online w Chorwacji
  Zapraszamy do udziału w Europejskim Dniu Pracy Online w Chorwacji pod hasłem Chwytaj lato . Wydarzenie odbędzie się 5 marca  2015 r . na platformie informatycznej europeanjobdays.eu . więcej...

 • Wykłady z ekspertami inteligentnych specjalizacji

  Wykłady z ekspertami inteligentnych specjalizacji
  Szanowni Państwo, InnoBaltica 23 i 27 lutego w Gdańsku organizuje 2 wykłady z ekspertami inteligentnych specjalizacji, które kierowane są do wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości, innowacji oraz komercjalizacji, głównie jednak do pracowników naukowych. Dodatkowo tylko dla doktorantów dostępna jest możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertami. więcej...

 • 12 miesięcy z matematyką na Pomorzu

  12 miesięcy z matematyką na Pomorzu
  Z inicjatywy samorządu województwa pomorskiego i trzech największych uczelni wyższych w województwie pomorskim:  Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej w dniu 30 czerwca 2014 roku Sejmik Województwa podjął uchwałę nr 868/XLI/14 w sprawie ustanowienia roku 2015 – Rokiem Matematyki na Pomorzu. więcej...