Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Informacja sygnalna o rynku pracy w województwie pomorskim w kwietniu 2016 r.

Informacja sygnalna o rynku pracy w województwie pomorskim w kwietniu 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją sygnalną o rynku pracy w województwie pomorskim w kwietniu 2016 r. opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa oraz sygnalnej informacji MPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprasza do udziału w V edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy.

Wyzwania w pracy doradczej

Wyzwania w pracy doradczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku zaprasza na coroczną konferencję, dedykowaną doradcom zawodowym, doradcom klienta i osobom wspierającym planowanie ścieżek rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Relacja ze spotkania dla potencjalnych wnioskodawców w ogłoszonym konkursie Poddziałania 1.2.1 PO WER 2016

29 kwietnia 2016 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER. Spotkanie dotyczyło ogłoszonego 8 kwietnia 2016 r. konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16.

Metropolia i region w obliczu nowych wyzwań rynku pracy – relacja z konferencji

Przed oficjalnym otwarciem Metropolitalnych Targów Pracy Pomorza, pracodawcy i przedstawiciele pomorskich służb zatrudnienia spotkali się na krótkiej konferencji branżowej „Zapotrzebowanie na kadry w obszarze metropolii i regionu, a możliwość kształcenia oraz rozwoju zawodowego pracowników” (27.04.2016 r.). Rozmawiano przede wszystkim o tendencjach pomorskiego rynku pracy, który jest w coraz lepszej kondycji.

Najbliższe posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Najbliższe posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Gdańsku odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r. Wnioski o wydanie opinii w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia można składać do dnia 20 maja 2016 r.

 • Spotkanie informacyjne w Gdańsku - Fundusze Europejskie 2014-2020 dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

  Spotkanie informacyjne w Gdańsku - Fundusze Europejskie 2014-2020 dla osób planujących założenie działalności gospodarczej
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 10 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. więcej...

 • Przepisy nowych dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych
  Od dnia 18 kwietnia 2016 r. obowiązują bezpośrednio przepisy nowych dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych. więcej...

 • Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni

  Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni
  Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni odbędą się 31 maja 2016 r., w godzinach 10:00 - 14:00 w „Gdynia Arena”, przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni. Udział w Targach jest doskonałą okazją dla osób poszukujących pracy do nawiązania kontaktów, w jednym miejscu i jednym czasie,  z bardzo wieloma pracodawcami różnych branż. Z drugiej strony dla pracodawców jest szansą na szybkie i sprawne dokonanie rekrutacji poszukiwanych pracowników, a jednocześnie na zaprezentowanie i zareklamowanie swojej firmy na szerszym forum. więcej...