Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Święto pracowników publicznych służb zatrudnienia

Święto pracowników publicznych służb zatrudnienia

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego - w towarzystwie Krzysztofa Trawickiego, wicemarszałka województwa oraz Joanny Witkowskiej, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - wręczył wyróżnienia za szczególe osiągnięcia w pracy zawodowej w  roku 2015 osiemnastu pracownikom publicznych służb zatrudnienia.  Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia odbyła się 3 lutego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Student po godzinach

Student po godzinach

// Większość studentów zastanawia się, czym będą zajmować się po ukończeniu studiów, planuje swoją przyszłość zawodową na rynku pracy. Co robić, żeby dobrze wykorzystać kilka lat na uczelni na budowanie własnej marki? W pierwszym numerze ”eRPeki”, na stronach której promować będziemy hasło „Rozwój, praca, kariera”, przedstawiamy historie waszych koleżanek i kolegów - studentów z kilku pomorskich uczelni. Ich doświadczenia pokazują, że każda działalność studencka podejmowana „po godzinach” , angażowanie się w uczelniane projekty i różnego rodzaju inicjatywy społeczne to danie sobie szansy na rozwój, odkrywanie własnych talentów i realizowanie pasji.

Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

„Bezrobotni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim stan na 31 maja 2015 r .” to nowa, kolejna publikacja Urzędu Statystycznego w Gdańsku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku o bezrobociu wśród absolwentów szkół województwa pomorskiego. Tegoroczne wydanie dostarcza informacji o absolwentach i bezrobotnych absolwentach szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego według powiatów, typów szkół, zawodów i obszarów kształcenia.

Barometr zawodów - badanie zapotrzebowania na zawody województwa pomorskiego

Badanie z udziałem pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego, agencji zatrudnienia oraz ekspertów z Invest in Pomerania, inicjatywy wspierającej inwestorów, przeprowadzone zostało na przełomie III i IV kwartału ubiegłego roku.

Pracodawcy dostaną zwrot kosztów zatrudnienia młodych

157 mln złotych pozyskał samorząd województwa pomorskiego na wsparcie finansowe przedsiębiorców, którzy dadzą pracę młodym mieszkańcom regionu. Środkami na ten cel, przez najbliższe trzy lata, będą dysponować powiatowe urzędy pracy z Pomorskiego.

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016 podzielone między pomorskie powiaty

W dniu 22 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie działań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku. Na finansowanie KFS w województwie pomorskim przeznaczono w 2016 r. kwotę 9,5 mln zł.

 • Gdański Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego

  Gdański Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego
  Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnych porad Gdański Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego CH Manhattan 8 lutego 2016, g. 13:00 - 18:00 w przestrzeni galerii udzielane będą specjalistyczne porady i konsulacje, w bibliotece - interesujące wykłady. więcej...

 • Bezpłatne spotkania informacyjne dla firm dotyczące możliwości pozyskania dotacji

  Bezpłatne spotkania informacyjne dla firm dotyczące możliwości pozyskania dotacji
  Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne spotkania informacyjne organizowane 2, 4, 9 i 11 lutego dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” RPO WP 2014 - 2020.  Na spotkaniach m.in.: kto może starać się o pozyskanie dotacji, preferowane typy projektów, poziom dofinansowania, kwalifikowalność wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny i zasady wyboru projektów, a także podpisywanie umów. więcej...

 • Konferencja na temat Funduszy Europejskich dla firm oraz nowych projektów Agencji Rozwoju Pomorza, 13 stycznia 2016 r.

  Konferencja na temat Funduszy Europejskich dla firm oraz nowych projektów Agencji Rozwoju Pomorza, 13 stycznia 2016 r.
  Agencja Rozwoju Pomorza zaprasza na konferencję, podczas której zaprezentuje m.in. zadania Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO WP 2014 – 2020 oraz najbliższe wyzwania stojące przed instytucją w nowym roku. więcej...