Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Zapraszamy do lektury tegorocznej edycji biuletynu „Tu się pracuje”

Zapraszamy do lektury tegorocznej edycji biuletynu „Tu się pracuje”

Tegoroczne wydanie w całości poświęcone jest osobom młodym, które dopiero rozpoczynają swoje życie zawodowe i wchodzą na pomorski rynek pracy. Wszyscy bohaterowie prezentowani w publikacji wzięli udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a większość z nich otrzymała dotację na rozwój własnej działalności gospodarczej.

W partnerstwie dla młodych

W partnerstwie dla młodych

Ponad 20 pomorskich instytucji, organizacji pozarządowych, szkół  doświadczonych w pracy z młodzieżą zawiązało  30 czerwca 2016 r. w Gdańsku formalne partnerstwo regionalne na rzecz  młodych mieszkańców regionu. Efekty pracy partnerów mają wspomóc młodych w odnalezieniu się na rynku pracy. Przedsięwzięcie realizowane jest z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Caritas Archidiecezji Gdańskiej  w ramach projektu „Pomorskie rekomendacje dotyczące zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”.

Wyzwania pracy doradczej

Wyzwania pracy doradczej

Doradztwo zawodowe jest punktem stycznym pomiędzy edukacją a pracą. Wsparcie procesu edukowania dla pracy jest dziś koniecznością. W zmieniającym się świecie uwarunkowań ekonomicznych i społecznych, przed doradcami zawodowymi stają nowe wyzwania i nowe zadania. Jak sobie z nimi poradzić , jak pokonywać trudności i gdzie szukać wsparcia rozmawiano podczas corocznej konferencji organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej pt.: „Wyzwania pracy doradczej” która odbyła się w Gdańsku 7 czerwca.

Uwaga! Komunikat do Agencji Zatrudnienia

Rejestr Agencji Zatrudnienia prowadzi wojewódzki urząd pracy w imieniu marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.).

Zostań naszym partnerem

Masz doświadczenie w pracy z młodzieżą i znasz jej potrzeby? A może masz pomysł co zrobić, żeby zapewnić młodym mieszkańcom regionu lepszy start w życiu zawodowym? Jeśli chcesz wesprzeć rozwój zawodowy młodych mieszkańców regionu i pomóc im w odnalezieniu się na rynku pracy zaangażuj się w przedsięwzięcie organizowane z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Wspólnie będziemy mieli szansę zaplanować inicjatywy dedykowane pomorskiej młodzieży.

Praca i przedsiębiorczość na gdyńskich targach

Stu pięćdziesięciu wystawców, oferujących łącznie około 3 tysięcy miejsc pracy w różnorodnych branżach, a do tego  szeroka oferta edukacyjna – od studiów dziennych, podyplomowych, przez kształcenie ustawiczne, kursy językowe i zawodowe. To wszystko mogli znaleźć odwiedzający Targi Pracy i Przedsiębiorczości, które odbyły się 31 maja w Gdyni.

 • Jak zdobyć pieniądze na założenie własnej działalności? Dowiedz się 21 czerwca podczas webinarium
  Masz mnóstwo innowacyjnych pomysłów i myślisz o założeniu własnej firmy? Dowiedz się, jak i skąd pozyskać na to unijne środki. Już w najbliższy wtorek 21 czerwca o godz. 9.30 zapraszamy na kolejne z cyklu internetowych seminariów organizowanych przez Dziennik Gazetę Prawną. Będzie ono poświęcone unijnemu wsparciu na założenie działalności gospodarczej czy kompleksowemu wsparciu start-upów. więcej...

 • Serdecznie zapraszamy na seminarium: Prewencja wypadkowa – bezpieczne stanowisko pracy - 16 czerwca Gdańsk

  Serdecznie zapraszamy na seminarium: Prewencja wypadkowa – bezpieczne stanowisko pracy - 16 czerwca Gdańsk
  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają na seminarium: Prewencja wypadkowa– bezpieczne stanowisko pracy Seminarium odbędzie się 16 czerwca 2016 roku, w godz. 9:00–15:30 Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności pl. Solidarności 1 80-862 Gdańsk. więcej...

 • Spotkanie informacyjne w Gdańsku - Fundusze Europejskie 2014-2020 dla osób planujących założenie działalności gospodarczej

  Spotkanie informacyjne w Gdańsku - Fundusze Europejskie 2014-2020 dla osób planujących założenie działalności gospodarczej
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 10 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. więcej...