Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Podstawowa informacja o rynku pracy w województwie pomorskim dane szacunkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

Podstawowa informacja o rynku pracy w województwie pomorskim dane szacunkowe wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim w grudniu 2016 r. opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa, sygnalnej informacji MRPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy oraz badań statystycznych rynku pracy MPiPS-01.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2017 r. Poddziałanie 1.1.1 PO WER.

Nabór wniosków o dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w 2017 r. Poddziałanie 1.1.1 PO WER.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów na 2017/2018 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Obowiązek przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2016

Obowiązek przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2016

Przypominamy o obowiązku przekazania do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2016 do dnia 31 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 19f  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz. U. z  2016 r. poz. 645 z późn. zm.) oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia.

Kontynuacja działalności instytucji szkoleniowych

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (t.j. Dz.U. 2014.781), instytucja szkoleniowa wpisana do RIS powinna poinformować Wojewódzki Urząd Pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w 2017 roku poprzez zaktualizowanie danych w rejestrze. Obowiązującym terminem składania wniosków o kontynuację działalności jest okres od 01.01.2017 r. do 31.01.2017 roku. Brak aktualizacji danych jest równoznaczny z wykreśleniem podmiotu z Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Informacja o rynku pracy w województwie pomorskim listopad 2016 r.

W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy nieznacznie wzrosła . W listopadzie br. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 0,8%, tj. 0,5 tys. osób. Według stanu na 30 listopada 2016 r. liczba bezrobotnych wyniosła w Pomorskiem 63,2 tys. osób.

Pomorskie rekomendacje dot.wspierania osób młodych

Należy położyć większy nacisk na rzetelną diagnozę potrzeb młodych osób i indywidualizację wsparcia (pomoc psychologiczna, doradztwo zawodowe, broker/mentor w zależności od potrzeb indywidulanych, wspólne z doradcą opracowanie Indywidualnego Planu Działania). Podmiotowe indywidualne podejście poprzedzone diagnozą i lub konsultacją pozwala na wytyczenie konkretnej, dopasowanej ścieżki pomocy: „najpierw trzeba zobaczyć sytuację życiową młodego człowieka, później jego predyspozycje społeczne a na końcu przeprowadzić diagnozę zawodową” – tak brzmi jedna z wielu rekomendacji opracowanych przez pomorskie instytucje/organizacje zajmujące się problematyką młodzieży.

 • Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”

  Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla osób planujących założenie działalności gospodarczej”
  Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne organizowane 7 grudnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. więcej...

 • Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju

  Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju
  Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentujemy dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). więcej...

 • Fundusze Europejskie dla osób z niepełnosprawnościami – webinarium 22 listopada
  Jesteś osobą z niepełnosprawnością i chciałbyś dowiedzieć się co oferują Fundusze Europejskie? Przygotowujesz projekt i chciałbyś poznać wymogi dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnością? Zapraszamy do webinarium. więcej...