Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

IX Pomorski Kongres Obywatelski

IX Pomorski Kongres Obywatelski

Serdecznie zapraszam do udziału w sesji tematycznej „Migracje – co oznaczają dla Europy i Pomorza?” organizowanej w ramach IX Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego.

Spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 dla Poddziałania 1.2.1 PO WER

Spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 dla Poddziałania 1.2.1 PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jako Instytucja Ogłaszająca Konkurs zaprasza na spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonym konkursem nr  POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16   dla Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Spotkanie z przedstawicielami norweskich służb zatrudnienia NAV

Spotkanie z przedstawicielami norweskich służb zatrudnienia NAV

W dniu 08.04.2016 roku w hotelu Mercure odbyło się spotkanie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przedstawicielami norweskich służb zatrudnienia NAV zrzeszonych w związku zawodowym AVYO z okręgu Akershus.

Twój zysk, Twój rozwój – urzędy pracy dla pracodawcy - relacja z Gdańska

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z powiatowymi urzędami pracy województwa pomorskiego 11 kwietnia br. zakończył cykl seminariów „Twój zysk, Twój rozwój – urzędy pracy dla pracodawców”. Ostatnie z pięciu spotkań odbyło się w Gdańsku, w Olivia Tower Centre. Wpisało się ono w trwające obecnie Ogólnopolskie Dni Pracodawcy.

Europejskie Dni Pracodawcy

W dniach 4-15 kwietnia 2016 roku w całej Polsce odbywają  się Europejskie Dni Pracodawcy. Celem EDP jest wspieranie współpracy pomiędzy pracodawcami i publicznymi służbami zatrudnienia jak również podniesienie wiedzy pracodawców w zakresie usług oferowanych przez PSZ, kreowanie pozytywnego i profesjonalnego wizerunku urzędów pracy, a także pomoc pracodawcom w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy.

Zaproszenie do składania wniosków w konkursie PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Przepisy nowych dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych
  Od dnia 18 kwietnia 2016 r. obowiązują bezpośrednio przepisy nowych dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych. więcej...

 • Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni

  Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni
  Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdyni odbędą się 31 maja 2016 r., w godzinach 10:00 - 14:00 w „Gdynia Arena”, przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni. Udział w Targach jest doskonałą okazją dla osób poszukujących pracy do nawiązania kontaktów, w jednym miejscu i jednym czasie,  z bardzo wieloma pracodawcami różnych branż. Z drugiej strony dla pracodawców jest szansą na szybkie i sprawne dokonanie rekrutacji poszukiwanych pracowników, a jednocześnie na zaprezentowanie i zareklamowanie swojej firmy na szerszym forum. więcej...

 • Forum przedsiębiorstw

  Forum przedsiębiorstw
  Zapraszamy do udziału w Forum Przedsiębiorstw, jednej z największych konferencji kierowanych do firm z sektora MSP na Pomorzu.  W tym roku Forum odbędzie się 11 maja 2016 w Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni. więcej...