Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Agencje zatrudnienia - obowiązek złożenia oświadczenia

Dodano: Czwartek, 8 czerwca 2017 (15:19)

miniatura

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, agencje zatrudnienia zobowiązane zostały w terminie do 31.08.2017 r. do złożenia oświadczenia o rodzaju świadczonych usług.

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia zobowiązane zostały w terminie do 31.08.2017 r. do złożenia oświadczenia o rodzaju świadczonych usług.

  1. Pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego
  2. Pracy tymczasowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku działający w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego wystawi tym agencjom stosowne certyfikaty - nie później niż do dnia 31.12.2017 r.

Certyfikaty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność do dnia wydania nowych certyfikatów, wydanych na podstawie art. 19 ust. 3 ww. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2017 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 962), zmieniającej m.in. ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie przepisów dotyczących agencji zatrudnienia.

Poniżej znajdziecie Państwo druk oświadczenia dla agencji zatrudnienia, który należy przedłożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku do dnia 31.08.017 r.

Oświadczenie (PDF)

Zachęcamy Państwa do zapoznania się informacją prawną dot. ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 962), zmieniającej m.in. ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie przepisów dotyczących agencji zatrudnienia.