Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Dalszy spadek bezrobocia w maju

miniatura

Kolejny raz obserwujemy spadek stopy bezrobocia (5,1%), najniższej od początku powstania województwa pomorskiego.  

Według wstępnych danych MRPiPS o sytuacji na rynku pracy w maju 2018 r. wynik ten plasuje Pomorskie na 4 miejscu w kraju, zaraz za województwem wielkopolskim (3,4%), śląskim (4,7%) i małopolskim (4,9%).

Do rekordu ponownie można zaliczyć również liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy naszego województwa, tj. 46,6 tys. osób. W stosunku do kwietnia b.r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 3,0% (tj. o 1,4 tys. osób).

Więcej informacji na www.porp.pl