Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej

Dodano: Środa, 2 maja 2018 (10:02)

Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku zaprasza na konferencję zatytułowaną „Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej – perspektywy i wyzwania”, która odbędzie się 24 maja 2018 w Gdańsku.

Konferencja jest jednym z elementów wdrażania Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego, ukierunkowanym na podnoszenie jakości pracy doradców zawodowych
i edukacyjno-zawodowych, doskonalenie ich kompetencji oraz popularyzowanie nowatorskich metod i narzędzi pracy w oparciu o zidentyfikowane potrzeby.

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję  wysłuchania inspirujących wykładów  jak korzystać z różnorodności oraz o rozwoju kompetencji kulturowych na poziomie jednostek, zespołów i całych organizacji. Wystąpienia prelegentów oraz dyskusja panelowa z udziałem ciekawych gości - ekspertów i praktyków w dziedzinie internacjonalizacji, pozwolą przybliżyć perspektywę najważniejszych uczestników rynku pracy, wyzwania przed jakimi stoją oraz wyznaczniki działań w zakresie dobrych praktyk i implementacji do uwarunkowań lokalnych.

Pliki do pobrania
Program konferencji (PDF, 548,22kB)
Karta zgłoszenia udziału w konferencji (93kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.