Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Handel ludźmi. Co trzeba wiedzieć

Dodano: Poniedziałek, 7 sierpia 2017 (11:07)

miniatura

To współczesna forma niewolnictwa. Ma różne oblicza. Od przymusowej pracy, poprzez handel organami, zmuszanie do żebractwa, przymusowe małżeństwa po prostytucję. Bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie w pułapkę handlarzy może wpaść każdy.

Członkowie Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi działającego przy Wojewodzie Pomorskim apelują o czujność bo grupy przestępcze zwłaszcza latem stosują wymyślne metody, aby zwerbować ofiary. - Wakacje to czas wyjazdów za granicę do prac sezonowych. By nie wpaść w sidła handlarzy ludźmi trzeba dokładnie sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy i upewnić się, co do legalności zatrudnienia – przypomina Katarzyna Stanulewicz, szefowa wydziału polityki społecznej PUW i członek zespołu.

- Warto skorzystać z baz ofert pracy od sprawdzonych pracodawców i pośredników pracy. Można wejść na stronę EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia), czy KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia ). Jeśli mamy najmniejszą wątpliwość – sprawdźmy wiarygodność pracodawcy!

- Przed wyjazdem warto znać adresy i numery telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego jedziemy - dodaje kapitan Robert Mroczek z Morskiego Oddziału Straży Granicznej i przewodniczący zespołu. – Nie bagatelizujmy żadnych sygnałów, sprawdźmy jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości. Przypominam, że handel ludźmi jest zbrodnią zagrożoną pozbawieniem wolności od 3 do 15 lat i pozostaje przestępstwem nawet wtedy, gdy odbywa się za zgodą ofiary.

Handel ludźmi zaraz po narkotykach to najbardziej dochodowe przestępstwo. Nie powinno nikogo dziwić , że pomysłowość handlarzy nie zna granic. Nowym przejawem tego procederu jest wykorzystanie ludzi do wyłudzania świadczeń socjalnych i zasiłków, czy kradzieży tożsamości.

Jeśli stałeś się ofiarą handlu ludźmi zwróć się do ekspertów Krajowego Centrum Konsultacyjno-Interwencyjnego. Udzielą informacji, konsultacji prawnej i wsparcia w kontaktach z właściwymi instytucjami. Pomoc można również uzyskać kontaktując się z Policją, Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku. Centrami Interwencji Kryzysowej, ośrodkami pomocy społecznej lub dzwoniąc na numer alarmowy 112. Wiele wskazówek związanych m.in. z bezpiecznym wyjazdem za granicę, znaleźć można m.in. na portalu handelludzmi.eu

Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi został powołany przez Wojewodę Pomorskiego 14 sierpnia 2015 r. Stanowi ciało doradcze i opiniotwórcze w zakresie koordynowania, w ramach systemu pomocy społecznej, działań dotyczących zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom tego procederu. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Ośrodków Pomocy Społecznej w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Polityki Społecznej – Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Organizacji Pozarządowych tj. Polski Czerwony Krzyż, Centrum Wspierania Imigrantów i Imigrantek.

Handel ludźmi - audycja Joanny Stankiewicz z Radia Gdańsk z udziałem członków Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Materiał ze strony PUW w Gdańsku - www.gdansk.uw.gov.pl