Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Jak dopasować kwalifikacje do potrzeb rynku pracy?

Dodano: Wtorek, 3 kwietnia 2018 (10:11)

miniatura

Kompetencje pracowników a oczekiwania pracodawców, rola doradztwa zawodowego w podejmowaniu decyzji dotyczących kształcenia oraz możliwości finansowania szkoleń pracowniczych ze środków KFS – o tym rozmawialiśmy 23 marca w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach.

W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy, przedstawiciele związków pracodawców, przedstawiciele szkół i instytucji szkolących, pracownicy organizacji pozarządowych, przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia z powiatu chojnickiego i człuchowskiego, a także przedstawiciele lokalnych władz.

Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprezentował wyniki badania „Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego” zleconego przez Samorząd Województwa. Podczas spotkania przedstawiono również informacje dotyczące rynku pracy w Chojnicach i Człuchowie, a także badania wybranych branż gospodarczych powiatu chojnickiego.

Prezentacje pracowników urzędów pracy były wstępem do dyskusji o lokalnym rynku pracy, a także o sytuacji szkolnictwa zawodowego. Poruszano między innymi kwestię niedopasowania programów nauki szkolnej do wymagań pracodawców, konieczności współpracy szkół z przedsiębiorcami oraz potrzebę promowania szkolnictwa zawodowego przez pracodawców. Nauczyciele oraz doradcy zawodowi zwracali uwagę, że uczniowie kierowani na praktyki nie zawsze mogą w pełni z nich korzystać z powodu ograniczonego dostępu do specjalistycznych maszyn. Przez to często młodzież nie zdaje egzaminów zawodowych, który oprócz teorii wymaga również praktycznej znajomości zawodu.

Doradztwo zawodowe już od przedszkola

Podczas spotkania pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zaprezentował również wyniki badania Barometru zawodów – narzędzia, które pokazuje, na jakie zawody w najbliższym czasie będzie zapotrzebowanie na rynku pracy, a w których branżach będzie trudno znaleźć zatrudnienie. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na praktyczne zastosowanie Barometru zawodów przy planowaniu ścieżki zawodowej i doradztwie edukacyjno-zawodowym dla uczniów. Nierzadko zdarza się jednak, że młody człowiek zbyt późno spotyka się z doradcą zawodowym, dlatego dobrym pomysłem wydaje się być poradnictwo zawodowe prowadzone na najwcześniejszym etapie edukacji, nawet już od przedszkola.

Dobrze prowadzone doradztwo edukacyjno-zawodowe i zwiększenie ilości godzin praktyk zawodowych to niektóre z możliwych działań mogących rozwiązać problem niedopasowania kwalifikacji osób poszukujących pracy do wymagań pracodawców. Innym jest finansowanie szkoleń pracowniczych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Z kolei środki Funduszu Pracy pozwalają na dofinansowanie stanowisk pracy, które dzięki temu będą lepiej odpowiadały wymogom współczesnego rynku. Dobrym rozwiązaniem może też być wprowadzenie w przedsiębiorstwach tzw. inteligentnego zatrudnienia, gdzie na stworzone stanowisko pracy kieruje się doświadczonego pracownika, a na jego dotychczasowe miejsce zatrudnia się bezrobotnego skierowanego z urzędu pracy, który od podstaw uczy się zawodu. Te kwestie również były poruszane podczas spotkania w Chojnicach.