Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

"Kariera od nowa"

Zapraszamy osoby planujące podjąć aktywność zawodową, w tym powracające na rynek pracy do udziału w bezpłatnych warsztatach rozwojowych organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie pod nr 58 32 37 230 lub osobiście w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku,
ul. Żabi Kruk 16 (parter), 80-822 Gdańsk

6 września (16.30-18.30) „Znajdź w sobie mocne strony i zyskaj pewność siebie”
Miejsce spotkania: Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku, ul. Reduta Wyskok 2
Podczas warsztatu poruszone zostaną takie zagadnienia jak:
• czym są mocne strony?
• jak odkryć swoje mocne strony?
• mocne strony a pewność siebie
Obowiązują wcześniejsze zapisy - liczba miejsc ograniczona.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku telefon: 58 32 37 230 lub osobiście w siedzibie CIiPKZ: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk (parter).

29 października (10.00-14.00) „Motywacja, która nie słabnie – czyli chcieć to móc”
Miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Hugo Kołłątaja 8
Podczas warsztatu poruszone zostaną takie zagadnienia jak:
• źródła motywacji i czynniki zwiększania własnej skuteczności
• strategie wyznaczania i osiągania celów
• rola i znaczenie przekonań w pracy nad pozytywną zmianą
• metody i techniki wzbudzania motywacji
Obowiązują wcześniejsze zapisy - liczba miejsc ograniczona.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku telefon: 58 32 37 230 lub osobiście w siedzibie CIiPKZ: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk (parter).

8 listopada (16.30-18.30) „Ja w roli głównej”
Miejsce spotkania: Inkubator Sąsiedzkiej Energii w Gdańsku, ul. Reduta Wyskok 2
Podczas warsztatu poruszone zostaną takie zagadnienia jak:
• jak zadbać o swój wizerunek zawodowy w procesie poszukiwania pracy?
• jak redagować dokumenty aplikacyjne by stały się osobistym narzędziem marketingowym?
• jak dobierać słowa i argumenty, które wzmacniają przekaz marketingowy?
• jakich błędów unikać?
Obowiązują wcześniejsze zapisy - liczba miejsc ograniczona.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku telefon: 58 32 37 230 lub osobiście w siedzibie CIiPKZ: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk (parter).

14 grudnia (10:00-14:00) „Skutecznie zarządzam sobą w czasie”
Miejsce: Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Podczas warsztatu poruszone zostaną takie zagadnienia jak:
• jak zidentyfikować najbardziej “nieznośnych” złodziei czasu?
• jak poradzić sobie ze swoimi złodziejami czasu?
• jak usprawnić i polepszyć swoją organizację pracy?
• jak ustalać priorytety i koncentrować się na sprawach najważniejszych?

Obowiązują wcześniejsze zapisy - liczba miejsc ograniczona.
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku telefon: 58 32 37 230 lub osobiście w siedzibie CIiPKZ: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk (parter).