Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kompetencje międzykulturowe ważne dla rynku pracy

Dodano: Piątek, 25 maja 2018 (13:12)

miniatura

O wyzwaniach stojących przed doradcami zawodowymi w zakresie wsparcia cudzoziemców, kształtowaniu postaw otwartości na różnorodności oraz o obcokrajowcach na pomorskim rynku pracy rozmawialiśmy podczas konferencji zorganizowanej przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Konferencja „Doradztwo zawodowe wobec różnorodności kulturowej – perspektywy i wyzwania", która odbyła się 24 maja w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zgromadziła doradców zawodowych z całego regionu. Byli na niej obecni doradcy z powiatowych urzędów pracy, organizacji pozarządowych, konsultanci powiatowi, pracownicy instytucji świadczących usługi poradnictwa zawodowego oraz doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

 – Szacujemy, że na pomorskim rynku pracy brakuje około 100 tysięcy pracowników – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa. – W efekcie pracodawcy pozyskują pracowników spoza regionu, szczególnie z Ukrainy. Samorząd Województwa Pomorskiego we wspieraniu imigracji widzi ogromną szansę dla ekonomicznego, społecznego i kulturowego rozwoju regionu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest to też ogromne wyzwanie. Dużą role odgrywają tutaj doradcy zawodowi, którzy pomagając odkryć swoje talenty i zarządzać ścieżką kariery zawodowej, coraz częściej mają i będą mieli kontakt z obcokrajowcami.

Podczas konferencji omawiano zagadnienia związane z zarządzaniem pracownikami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych.

– Takie zespoły są coraz częściej obecne na naszym rynku pracy – podkreślała dr Natasza Kosakowska-Berezecka, zajmująca się komunikacją wielokulturową. – Dlatego kształcenie kompetencji międzykulturowych jest niezwykle istotne. Posiadanie takich kompetencji pomaga nam się lepiej porozumiewać, a to przekłada się na mniejszą ilość konfliktów.

Podczas wydarzenia odbył się też panel dyskusyjny z udziałem ekspertów z branży HR, komunikacji międzykulturowej, pracodawców zatrudniających cudzoziemców i zarządzających wielkokulturowym zespołem oraz doradcy zawodowego. Wspólnie zastanawiano się, jakie działania można podjąć, aby pracownicy, pracodawcy,  urzędnicy i doradcy zawodowi byli lepiej przygotowani na spotkania z cudzoziemcami i odmiennością kulturową. Podkreślano zwłaszcza rolę poradnictwa zawodowego, które odpowiednio prowadzone jest ogromnym wsparciem dla rynku pracy i rozwoju regionu.

– Pracownicy ze wschodu nie wiedzą, na czym polega usługa poradnictwa zawodowego. W ich krajach tego po prostu nie ma – mówiła Julia Szawłowska, doradca zawodowy z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.  – Poradnictwo zawodowe mylą z pośrednictwem pracy. Dlatego staramy się pokazać im, jak mogą odkryć swoje talenty i mocne strony, by przekuć je w zawodowy sukces.

Podkreślano także, że przyciąganie i zatrzymywanie na naszym rynku pracy talentów spoza regionu, a także działania zmierzające do integracji cudzoziemców nie mogą się odbyć bez wsparcia ze strony poradnictwa zawodowego.

Konferencja była jednym z elementów wdrażania Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego, będącego dla mieszkańców regionu wsparciem w poszukiwaniu drogi zawodowej. Jest to sieć kontaktów doradców zawodowych  m.in. ze szkół, urzędów pracy, organizacji pozarządowych, akademickich biur karier i poradni psychologicznych z całego regionu opierająca się na współpracy, partnerstwie i wymianie dobrych praktyk.