Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Konkurs na dofinansowanie projektów wspierających zawodowo osoby młode

Dodano: Wtorek, 30 stycznia 2018 (15:29)

miniatura

15 mln zł na dofinansowanie dla Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, instytucji partnerstwa lokalnego, instytucji dialogu społecznego na rynku pracy.

 

 

  • Reprezentujesz jedną z powyższych instytucji?
  • Działasz na rzecz wspierania imigrantów, reemigrantów albo repatriantów?
  • Chcesz ich aktywizować zawodowo, pomóc w znalezieniu pracy?
  • Udzielasz wsparcia młodym bezrobotnym, nie uczącym się i nie szkolącym?
  • Planujesz działania skierowane do osób pracujących, które nie mają jednak stabilnego zatrudnienia?
  • A może chcesz pomóc osobom młodym odchodzącym z rolnictwa zdobyć nowe kwalifikacje?
  • Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to łap szansę, jaką dają Fundusze Europejskie!


Zdobądź nawet do miliona złotych na swoje działania z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dzięki pozyskanym środkom zorganizujesz indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże, pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. To tylko kilka działań, jakie możesz uwzględnić w swoim projekcie, oferując wsparcie młodym osobom będącym imigrantami czy reemigrantami.

Co zrobić? To proste.
Weź udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Jego celem jest m.in. wyłonienie projektów zwiększających możliwość zatrudnienia osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, w szczególności pozostających bez pracy i nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (ich udział w projektach  musi stanowić co najmniej 60%), a także imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (ich udział w projekcie nie może stanowić więcej niż 40%).

Zapoznaj się z zasadami konkursu

Przenieś swój plan na formularz wniosku i złóż projekt. Możesz to zrobić sam albo w partnerstwie.

Pamiętaj! Największym sukcesem są przedsięwzięcia wynikające z Twojej wiedzy i doświadczenia.