Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kwietniowe rekordy rynku pracy

Dodano: Piątek, 11 maja 2018 (14:24)

miniatura

Według wstępnych szacunków na koniec kwietnia w województwie pomorskim bez pracy pozostawało 48,4 tys. osób, czyli o 4,3 % (tj. o 2,2 tys. osób) mniej niż miesiąc wcześniej. To najniższa liczba bezrobotnych w historii województwa! 

Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach - największy wystąpił w powiecie nowodworskim o 9,3% (tj. o 152 osoby). Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia była niższa o 16,3% (tj. o 9,4 tys. osób) niż przed rokiem.

Więcej informacji na PORP.pl