Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Nagrodziliśmy autorów najlepszych prac magisterskich

Dodano: Środa, 20 grudnia 2017 (13:36)

miniatura

Uroczyste wręczenie nagród za najlepszą pracę magisterską poruszającą zagadnienia związane z rynkiem pracy odbyło się 18 grudnia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku.

W piątej edycji konkursu o główną nagrodę walczyło 9 autorów, absolwentów różnych pomorskich uczelni. W tym roku jurorzy przyznali pierwszą nagrodę (laptop) i drugą nagrodę (tablet) oraz jedno wyróżnienie.

Współpraca kluczem do sukcesu

Laureatka pierwszego miejsca, Ewa Kozłowska, absolwentka Politechniki Gdańskiej, została doceniona za poruszenie ważnego dla współczesnego rynku pracy zagadnienia współpracy interdyscyplinarnej. Pokazała, jak może wyglądać współpraca lekarzy i inżynierów przy projektowaniu urządzeń medycznych.

Inspiracją do napisania tej pracy były moje doświadczenia z badań przeprowadzonych do innej pracy. Wtedy okazało się, że projektowane urządzenie, które miało pomagać, mogło tak naprawdę zaszkodzić. Wynikało to z braku odpowiednich narzędzi wymiany informacji – mówiła autorka. – Posługujemy się wszyscy tym samym językiem, ale często nie możemy się porozumieć. Dlatego zaprojektowałam informatyczne narzędzia ułatwiające współpracę różnorodnych zespołów.

Jurorzy podkreślali, że praca pani Ewy ma praktyczny wymiar dla rynku pracy przyszłości, na którym liczyć się będą przede wszystkim doświadczenie, elastyczność i współpraca interdyscyplinarnych zespołów.

Autorka najlepszej pracy magisterskiej ukończyła studia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna, aktualnie kształci się na studiach doktoranckich i pracuje zawodowo w firmie zajmującej się systemami wentylacji w szpitalach.

Bezrobocie – obraz niejednorodny

Laureatem drugiego miejsca został Mateusz Rutkowski, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

W swojej pracy starałem się odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę jest bezrobotny. Jak osoba pozostająca bez pracy postrzega samą siebie, jak jest postrzegana przez pracowników socjalnych i jak widzą ją pracodawcy. Poruszyłem też zagadnienie dotyczące wpływu mediów na kształtowanie obrazu bezrobotnego – mówił obecny student studiów doktoranckich i specjalista do spraw marketingu w jednej z trójmiejskich firm. – Media mówią o bezrobociu głównie w ujęciu ekonomicznym, nie ma niestety głębszej refleksji nad tym, kim jest osoba bezrobotna, dlaczego nie ma pracy i jak sobie z tym radzi w codziennym życiu. Wyniki moich badań zaskoczyły mnie samego, okazało się, że nie ma jednej konkretnej tożsamości bezrobotnego. Sami bezrobotni inaczej postrzegają swoją sytuację, próbują ją tłumaczyć, a inaczej patrzą na innych bezrobotnych. Tu włączają się stereotypy.

Praca została doceniona również dlatego, że poruszała kwestię, o której rzadko się mówi – temat tzw. biednych pracujących, czyli osób, które za swoją pracę dostają najniższą możliwą pensję i pozostają w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Pan Mateusz zwrócił uwagę na problem, na który nieliczni zwracają uwagę. Wywiady, jakie przeprowadził z bezrobotnymi pokazują, że wiele osób nie pracuje dlatego, że praca w gruncie rzeczy nie za bardzo poprawiłaby ich sytuację ekonomiczną, bo na przykład koszty dojazdów czy opieki nad dziećmi pochłaniałyby znaczną część wynagrodzenia – mówiła dr Małgorzata Grabus z Komisji Konkursowej. – Największym walorem pracy pana Mateusza jest społeczne ujęcie problemu bezrobocia.

Trzecia najlepsza praca w konkursie, autorstwa Małgorzaty Masłyk z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, dotyczyła współpracy publicznych służb zatrudnienia, uczelni wyższych i pracodawców dla potrzeb rynku pracy województwa pomorskiego.

Praca pani Małgorzaty poruszyła bardzo ważne zagadnienie relacji zachodzących między edukacją wyższą a potrzebami rynku pracy. Ze względu na obecną dynamikę zmian na rynku pracy, uczelnie wyższe powinny kłaść większy nacisk na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym zarówno na etapie kształcenia, jak i prowadzenia badań naukowych – podkreślali członkowie Komisji Konkursowej.

Wiedza dostępna dla wszystkich

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku od 2011 roku organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianym rynkiem pracy, m.in.: polityką rynku pracy, działalnością instytucji rynku pracy, aktywizacją zawodową, poradnictwem zawodowym, kształceniem na potrzeby rynku pracy, zawodoznawstwem, funduszami europejskimi, działalnością organizacji pozarządowych na rynku pracy, przedsiębiorczością i wpływem organizacji gospodarczych na kształt rynku pracy, potrzebami gospodarki regionalnej, rozwojem pracowników i ich mobilnością zawodową, dyskryminacją na rynku pracy. Zgodnie z założeniem organizatorów konkursu wiedza z zakresu rynku pracy jest potrzebna nie tylko urzędom pracy, ale również uczelniom, aby mogły właściwie przygotować absolwentów do wejścia na rynek pracy. Formuła konkursu ma umożliwić zapoznanie się z osiągnięciami absolwentów uczelni wyższych oraz zwiększyć zainteresowanie problematyką rynku pracy.

 

Galerie