Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ochrona danych osobowych w agencjach zatrudnienia

Dodano: Poniedziałek, 8 października 2018 (09:09)

miniatura

„Ochrona danych osobowych w praktyce czyli jak stosować RODO w agencjach zatrudnienia”, to temat szkolenia, które odbyło się 4 października w Gdańsku. To już drugie w tym roku specjalistyczne szkolenie dla agencji  organizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku działający w imieniu Samorządu Województwa.

- Co roku staramy się Państwu zaproponować szkolenia z ważnych tematów, przekazywać specjalistyczną wiedzę by poprawiać bezpieczeństwo i jakoś Państwa usług. Mam nadzieję, że temat ochrony danych osobowych, który jest tematem szerokim i pojawia się przy nim wiele wątpliwości, pomoże Państwu w skuteczniejszym zarządzaniu danymi osobowymi w Państwa agencjach – mówiła witając uczestników szkolenia Joanna Witkowska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez prowadziła pani Monika Krasińska. Dyrektor Zespołu ds. Sektora Publicznego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pierwsza część skupiła się na istocie wprowadzenia nowego rozporządzenia wydanego przez Parlament Europejski i Radę UE już w 2016 roku, które weszło do Polski z opóźnieniem 25 maja tego roku.

- RODO traktowane jest przez wielu przedsiębiorców jako kolejny problem, przeszkodę – mówiła prelegentka- A ochrona danych osobowych to przecież elementarny obowiązek każdego przedsiębiorcy. RODO cywilizuje rynek różnorodnych rozwiązań dotyczących danych osobowych, standaryzuje rozwiązania bezpieczeństwa tych danych w całej Unii. To dzięki RODO możemy być pewni, że zarówno w Polsce jak i w Szwecji, Belgii czy Hiszpanii nasze dane będą tak samo bezpieczne. Dzięki RODO wzrasta też świadomość przedsiębiorców co do ważności ochrony danych osobowych i potrzeby zastosowania skutecznych rozwiązań w firmie.

Główna część szkolenia dotyczyła zastosowania przepisów RODO w codziennej pracy agencji zatrudnienia. Przedstawiciele agencji mieli też możliwość zadawania pytań prowadzącej. Wątpliwości uczestników szkolenia dotyczyły m.in.: kradzieży danych przez hakera lub pracownika, stosowania RODO w dokumentacji konkursowej i projektowej,  procedur RODO w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Galerie