Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Planuj, motywuj, działaj - seminarium dla doradców zawodowych

Dodano: Czwartek, 4 maja 2017 (12:24)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej     w Gdańsku zaprasza na seminarium dedykowane doradcom zawodowym reprezentującym instytucje rynku pracy, oświaty, uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe oraz powiatowym konsultantom poradnictwa zawodowego – głównym partnerom regionalnego systemu poradnictwa zawodowego.

Tegoroczne seminarium pn. „Planuj, motywuj, działaj” będzie okazją do spotkania z ciekawymi prelegentami i trenerami, wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy oraz wzajemnej inspiracji w trakcie zaplanowanych warsztatów.

Seminarium warsztatowe dla doradców zawodowych pn. „Planuj, motywuj, działaj” odbędzie się 25 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00 w sali konferencyjnej Centrum Edukacji Nauczycieli, ul. Hallera 14 w Gdańsku.

W pierwszej, wykładowej części seminarium omówione zostaną rola motywacji w rozwoju edukacyjno-zawodowym oraz sztuka budowania sieci kontaktów, z uwzględnieniem aspektu tworzenia systemu poradnictwa zawodowego w regionie.

Druga część seminarium będzie miała charakter warsztatowy, a tematyka zaproponowanych zajęć będzie obejmować zagadnienia takie jak: planowanie i organizacja, motywacja w pracy doradcy zawodowego, komunikacja i współpraca w zespole oraz networking.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o dokonanie zgłoszenia
w terminie do 18 maja 2017 r. na adres e-mail: doradcy@wup.gdansk.pl

Program seminarium oraz Karta zgłoszenia załączone poniżej.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc zastrzegamy, iż prawo do udziału w seminarium będą miały jedynie osoby, które otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na listę uczestników. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana uczestnikom drogą e-mail do dnia 22.05.2017 r.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku, tel. 58 323 72 30.

Pliki do pobrania:

Program konferencji

Karta zgłoszenia udziału w seminarium