Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Podstawowa informacja o rynku pracy w województwie pomorskim dane szacunkowe wg stanu na 31 maja 2017 r.

Dodano: Czwartek, 8 czerwca 2017 (15:51)

miniatura

Zapraszamy do zapoznania się z podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim w maju 2017 r. opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa, sygnalnej informacji MRPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy oraz badań statystycznych rynku pracy MRPiPS-01.

kraj

woj. pomorskie

Bezrobotni

 • 1 203,4 tys. wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych.
 • W stosunku do kwietnia 2017 r. odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 3,9% (tj. o 49,3 tys. osób).
 • Spadek liczby bezrobotnych odnotowane we wszystkich województwach. Największy spadek liczby bezrobotnych wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim o 5,3% (tj. o 3,6 tys. osób).
 • Liczba bezrobotnych w końcu maja br. była niższa o 17,4% (tj. o 253,5 tys. osób) niż przed rokiem.
 • 55,6 tys. wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych.
 • W stosunku do kwietnia odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 3,9% (tj. o 2,2 tys. osób).
 • Spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach województwa pomorskiego, z wyjątkiem powiatu kartuskiego (wzrost o 4,1%).
 • Największy spadek liczby bezrobotnych wystąpił w powiecie nowodworskim o11,9% (tj. o 0,2 tys. osób).
 • Najmniejsza liczba bezrobotnych od czasu powstania województwa pomorskiego.

Stopa bezrobocia

 • 7,5% wyniosła stopa bezrobocia.
 • W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia spadła o 0,2 pkt. proc.
 • W porównaniu do maja 2016 r. jest niższa o 1,6 pkt. proc.
 • W odniesieniu do kwietnia 2017 r. największy spadek stopy bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,6 pkt. proc)., gdzie wskaźnik bezrobocia wciąż pozostaje najwyższy w kraju (12,7%).
 • 7,3% wyniosła stopa bezrobocia.
 • W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia spadła o 0,2 pkt. proc.
 • W porównaniu do maja 2016 r. jest niższa o 1,8 pkt. proc.
 • Najniższa stopa bezrobocia od czasu powstania województwa pomorskiego.

Oferty pracy

 • 151,7 tys. wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.
 • W porównaniu do kwietnia 2017 r. odnotowano wzrost o 11,9% (tj. o 16,1 tys. ofert).
 • Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do kwietnia 2017 r. odnotowano we wszystkich województwach, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego i lubuskiego (niewielkie spadki).
 • Największy wzrost ofert pracy odnotowano w województwie dolnośląskim o 27,8% (tj. o 3,3 tys. ofert).
 • 11,6 tys. wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.
 • W porównaniu do kwietnia 2017 r. odnotowano wzrost o 14,3%
  (tj. o 1,5 tys. ofert).
 • Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do kwietnia 2017 r. odnotowano w większości powiatów.
 • Największy wzrost ofert pracy odnotowano w powiecie sztumskim o 231,5% (tj. o 0,3 tys. ofert) oraz w Gdyni o 125,1% (tj. o 1,0 tys. ofert).