Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Podstawowa informacja o rynku pracy w województwie pomorskim, dane szacunkowe wrzesień 2017 r.

Dodano: Poniedziałek, 9 października 2017 (12:21)

miniatura

Pomimo spadającej presji popytowej ze strony branży turystycznej, stopa bezrobocia pozostaje na niskim, niezmienionym poziomie. Nadal o 1,4 pkt. proc. poniżej średniej stopy dla całego kraju.

Podstawowa informacja o rynku pracy w województwie pomorskim dane szacunkowe wg stanu na 30 września 2017 r.