Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomorscy doradcy zawodowi dzielą się wiedzą

Dodano: Poniedziałek, 17 września 2018 (11:25)

miniatura

Poznaj swoje predyspozycje zawodowe i wybierz najlepszą dla siebie ścieżkę kariery. Jak? Zapytaj o to doradcę zawodowego.

Współczesny świat coraz bardziej wymaga od nas elastycznego reagowania na zmiany społeczno-gospodarcze, nieustannego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych kompetencji.

W dobie cyfryzacji i nowoczesnych technologii nabyte kwalifikacje szybko przestają być aktualne, co powoduje, że ciągle musimy dostosowywać swoją wiedzę i umiejętności do pojawiających się potrzeb. Dotyczy to zarówno życia osobistego, jak i zawodowego.

Usługi poradnictwa zawodowego odgrywają coraz istotniejszą rolę w obecnej sytuacji na rynku pracy, kiedy pracodawcy zwracają uwagę na rozmijanie się ich potrzeb kadrowych z kwalifikacjami potencjalnych pracowników. Dlatego ważne jest, aby młody człowiek stający przed wyborem ścieżki kariery, otrzymał rzetelną wiedzę dotyczącą wymagań stawianym kandydatom do danego zawodu, poznał podstawowe informacje o rynku pracy, a także umiał określić swoje umiejętności oraz oczekiwania względem przyszłej pracy. W tym wszystkim może pomóc doradca zawodowy.

 

Wybieraj mądrze – zaplanuj swoją karierę

Paradoksalnie, to młodzi ludzie, najbardziej obyci w świecie nowinek technologicznych, mogą mieć największy problem z określeniem własnych umiejętności i odnalezieniem się w niewirtualnej rzeczywistości rynku pracy. Większość młodych ludzi dokonując pierwszych decyzji edukacyjnych, nie potrafi określić swoich mocnych stron ani predyspozycji zawodowych, a przecież trafny wybór kierunku kształcenia i zawodu to jedna z ważniejszych decyzji. Dlatego istotne jest, aby młodzież wspierali wykwalifikowani doradcy zawodowi. W odpowiedzi na potrzeby uczniów Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w październiku organizuje już po raz drugi cykl spotkań z uczniami pomorskich szkół pt. „Wybieraj mądrze”. Z zeszłorocznej edycji skorzystało ponad 1100 młodych Pomorzan. Doradcy zawodowi z Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej działającego w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku prowadzili wówczas warsztaty dla młodzieży z całego województwa.

W tym roku przedsięwzięcie  ma charakter regionalny, a do jego realizacji zostali zaproszeni doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy oraz powiatowi konsultanci ds. poradnictwa edukacyjno-zawodowego, którzy będą organizowali działania w poszczególnych powiatach. Tematyka zajęć dotyczyć będzie m.in. planowania kariery zawodowej, odkrywania własnych talentów i poznawania trendów na rynku pracy. Nowością jesiennej edycji warsztatów i spotkań są wizyty studyjne w zakładach pracy, realizowane w partnerstwie z lokalnymi pracodawcami. Cykl „Wybieraj mądrze” ma wesprzeć młodych ludzi w zakresie dokonywania trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych, zgodnych z ich talentami i mocnymi stronami. W zajęciach, które będą odbywały się w szkołach ponadpodstawowych  weźmie udział około 500 pomorskich uczniów.

 

Doradca zawodowy też się szkoli

Często zdarza się, że funkcję doradcy zawodowego w szkole pełnią nauczyciele innych przedmiotów. Wojewódzki Urząd Pracy  w Gdańsku, odpowiadając na zgłoszone przez nich potrzeby poszerzania wiedzy dotyczącej rynku pracy i nowoczesnych narzędzi doradczych, zainicjował cykl warsztatów pn. „Doradź mądrze”. Pilotaż tego wydarzenia odbywał się od lutego do czerwca br. Wówczas podczas spotkań subregionalnych doradcy zawodowi  określili swoje potrzeby metodyczno-szkoleniowe oraz wzięli udział w pokazowych warsztatach prowadzonych przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Już we wrześniu realizowane będą zajęcia stanowiące odpowiedź na zgłoszone potrzeby. Wsparciem zostanie objętych ok. 100 nauczycieli doradców zawodowych z pomorskich szkół. Warsztaty poprowadzą doradcy zawodowi z WUP w Gdańsku i powiatowych urzędów pracy działających w regionie. Dzięki „Doradź mądrze” szkolni doradcy będą mogli skuteczniej wspierać młodzież w jej edukacyjnych wyborach. Spotkania będą również świetną okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą i wzajemnej inspiracji.

 

Zarówno cykl „Wybieraj mądrze”, jak i „Doradź mądrze” realizowane są w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego (PSPZ), którego powstanie zainicjował Samorząd Województwa Pomorskiego. Utworzenie PSPZ ujęto w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, aby ułatwić mieszkańcom Pomorza  dostęp do wysokiej jakości usług poradnictwa zawodowego – tak, by mieli oni większe szanse na podejmowanie pracy odpowiadającej ich aspiracjom i posiadanym predyspozycjom. System działa dwutorowo: z jednej strony ma przynosić konkretne korzyści mieszkańcom regionu, z drugiej – doskonalić umiejętności i podnosić jakość pracy doradców zawodowych.