Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomorskie firmy chcą się rozwijać

Dodano: Poniedziałek, 9 października 2017 (15:05)

miniatura

Za nami kolejne spotkanie z pracodawcami z cyklu „Firma jako organizacja ucząca się”, które miało miejsce 5 października w Chojnicach.

Podobnie jak wcześniejsze, czerwcowe spotkania w Malborku i w Starogardzie, cieszyło się ono dużym zainteresowaniem lokalnych przedsiębiorców. Na zaproszenie organizatorów: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku i Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odpowiedziało ponad 60 pracodawców z powiatu chojnickiego.

Podczas spotkania kontynuowany był temat kształcenia ustawicznego, potrzeba podnoszenia kwalifikacji i ciągłego rozwijania umiejętności kadr pomorskich firm.

 Luka kompetencyjna wyzwaniem na rynku pracy

Tak jak i na poprzednich spotkaniach, organizatorzy przekazali pracodawcom informacje na tematów trendów na regionalnym rynku pracy i przedstawili największe wyzwania stojące przed przedsiębiorcami, zwracając uwagę na malejące zasoby pracy i coraz bardziej doświadczany przez pracodawców deficyt w tym zakresie.

Dużym wyzwaniem jest też zmniejszenie luki kompetencyjnej pomorskich pracowników, która  powiększa  się przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników – powiedziała dyrektor Żmudzińska. – Jednym z rozwiązań tego problemu może być inwestycja w pracownika, podtrzymanie jego zaangażowania, dopasowanie szkoleń do kompetencji i wymagań pracodawcy, a w efekcie zwiększenie efektywności pracy.

 Inwestycja w szkolenia i rozwój kadr

Organizatorzy spotkania sugerowali, że szansę na sukces na rynku pracy mają i będą mieli elastyczni pracownicy o wysokich kompetencjach. Tacy pracownicy efektywniej realizują swoje zadania i chętniej podejmują nowe inicjatywy, co wpływa na wzrost wydajności pracy, a tym samym podniesienie konkurencyjności firmy. W interesie pracodawców leży więc ciągłe kształcenie pracowników. Co istotne, obecnie pracodawcy nie muszą sami finansować szkoleń i kursów zawodowych osób przez siebie zatrudnionych, ale mogą wspierać ich rozwój korzystając z funduszy zewnętrznych, np.:  środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Inną formą wsparcia pracodawców w rozwijaniu kompetencji ich pracowników są bezpłatne usługi świadczone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, którzy podczas spotkania udzielali zainteresowanym pracodawcom szczegółowych informacji.

 Zmiany w prawie pracy

Podczas spotkania w Chojnicach pracodawcy mieli również okazję zapoznać się ze zmianami w prawie pracy, jakie weszły w życie w tym roku. Temat zaprezentowany przez  Agnieszkę Kisielewską, specjalistkę ds. prawa pracy dotyczył m.in. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki godzinowej do umów zleceń i umów o świadczenie usług, nowych uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy oraz odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem i była przedmiotem rozmów kuluarowych.

 Jak podtrzymać zaangażowanie pracownika

Pracodawcy mieli też możliwość dowiedzieć się jak, bez zbędnych nakładów,  zoptymalizować zyski i podtrzymać zaangażowanie pracowników. Wystąpienie Moniki Reszko, eksperta ds. komunikacji i relacji pomogło uczestnikom spotkania w znalezieniu odpowiedzi na wiele pytań związanych z podniesieniem motywacji pracownika, zapobieganiem wypaleniu zawodowemu i podniesieniem wydajności pracy.

Spotkanie było dobrą okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów. Kolejne spotkanie planowane jest 16 października br. w Sztumie.