Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomorskie firmy nastawione na rozwój

Dodano: Piątek, 30 czerwca 2017 (10:22)

miniatura

Kształcenie ustawiczne było tematem przewodnim rozpoczętego cyklu spotkań z pracodawcami w formie śniadań biznesowych pt. „Firma jako organizacja ucząca się” organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z Pomorską Agencją Rozwoju Pomorza. Pierwsze spotkania - 28 czerwca w Malborku i 29 czerwca w Starogardzie – cieszyły się dużym zainteresowaniem pomorskich przedsiębiorców.

W rozwoju współczesnej gospodarki coraz większe znaczenie ma koncepcja uczenia się przez całe życie (ang. life-long learning – LLL), której założeniem jest stwarzanie warunków i promowanie nauki trwającej od urodzenia do końca życia człowieka. Podział aktywności edukacyjnej na okresy szkolny, pracy zawodowej i emerytury nie znajduje już odzwierciedlenia w dynamicznie zmieniających się realiach. Pracodawcy oczekują od swoich pracowników umiejętności dostosowania się, jak również podejmowania inicjatyw i kreatywności, a także otwartości i chęci do zdobywania nowej wiedzy.

Rozwój kadr – wyzwanie pracodawców

Jednym z kluczowych wyzwań dzisiejszych czasów  dla pracodawców jest pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, a także niwelowanie rotacji kadry w firmach. Dlatego też tak ważne jest zapewnienie dostępu do wszelkich form podnoszenia kompetencji i kwalifikacji W dobie rosnącego deficytu rąk do pracy możliwość rozwoju zawodowego w postaci szkoleń i zdobywania nowych umiejętności w firmie jest jednym z ważniejszych atutów, które pracodawca może zaoferować Podwyższanie kwalifikacji pracownika daje mu możliwości podejmowania trudniejszych zadań i rozwoju. Korzyści płynące z podniesienia wiedzy i umiejętności zespołu, wpływają również na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 Kształcenie ustawiczne było tematem przewodnim rozpoczętego cyklu spotkań z pracodawcami w formie śniadań biznesowych pt. „Firma jako organizacja ucząca się” organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z Pomorską Agencją Rozwoju Pomorza. Pierwsze spotkania - 28 czerwca w Malborku i 29 czerwca w Starogardzie – cieszyły się dużym  zainteresowaniem pomorskich przedsiębiorców. Organizatorzy spotkań podkreślali, że szansę na sukces na rynku pracy mają i będą mieli elastyczni, nastawieni na rozwój pracownicy. Podczas spotkań odbywały się warsztaty dotyczące skutecznego zarządzania kadrą. Pracodawcy opowiadali o swoich problemach rekrutacyjnych oraz trudnościach w zarządzaniu zespołem różnorodnym pokoleniowo. Monika Reszko, ekspert ds. komunikacji i relacji wewnętrznych podpowiadała w jaki sposób rekrutować skuteczniej i jak ważne jest indywidualne podejście do każdego z pracowników i dawanie im możliwości rozwoju w firmie.

Ciągle zbyt mało się uczymy

W Polsce jedynie niecałe 4 procent osób dorosłych, aktywnych na rynku pracy, nadal uczy się i podnosi lub zmienia swoje kwalifikacje - to ponad dwukrotnie mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej. W Pomorskiem wskaźnik ten wynosi 5,5 procent, co daje nam drugą pozycję w kraju po województwie mazowieckim, jednak jest to nadal wskaźnik niesatysfakcjonujący Wyższy poziom uczestnictwa mieszkańców Pomorza w kształceniu ustawicznym, w tym  wzrost jego znaczenia w podstawowej działalności dydaktycznej pomorskich szkół wyższych to jedne z celów Strategii Województwa Pomorskiego 2020.

- Dobrze przygotowani do wykonywania swoich zadań pracownicy to szansa na sukces dla pracodawców i przedsiębiorców województwa pomorskiego  - mówił Józef Sarnowski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego - Samorząd dokłada wszelkich starań, żeby wspierać rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców naszego regionu i świadczyć  innowacyjne usługi, tak by podejmowanymi działaniami odpowiadać na potrzeby lokalnych pracodawców. 

KFS dla pracodawców i pracowników

Pracodawcy nie muszą dziś sami finansować szkoleń i kursów zawodowych swoich pracowników, mogą wspierać ich rozwój korzystając z funduszy zewnętrznych, np.  środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Mogą też korzystać z bezpłatnych usług  doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w  Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku w zakresie rozwoju zawodowego kadr. W roku 2017 województwo pomorskie otrzymało ponad 9, 6 mln zł  na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ze względu na duże zainteresowanie pracodawców możliwością skorzystania z dofinasowania z KFS, samorząd województwa pomorskiego wystąpił do MRPiPS o kolejne 2 mln zł dla Pomorskiego. Szczegółowych informacji jak uzyskać wsparcie oraz jakie priorytety wydatkowania środków KFS obowiązują w bieżącym roku udzielają powiatowe urzędy pracy.

Pliki do pobrania
Jak bez zwolnień, zbędnych nakładów zoptymalizować zyski i podtrzymać zaangażowanie pracowników (PDF, 2,01MB)
Aktualna sytuacja na pomorskim rynku pracy, Formy wsparcia pracodawców przez urzędy pracy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, oferta usług Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP) (PDF, 1,53MB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Galerie