Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomorskie wspiera pracodawców w Kartuzach

Dodano: Piątek, 11 maja 2018 (14:33)

miniatura

Łącznie ponad 200 pracodawców wzięło udział w tegorocznych spotkaniach informujących jak legalnie zatrudniać cudzoziemców. Realizowany od lutego br. cykl zamknęło spotkanie
z pracodawcami z Kartuz i okolic.

W tym roku do współpracy przy organizacji spotkań informacyjnych z cyklu „Pomorskie wspiera pracodawców” w zatrudnianiu cudzoziemców włączyły się powiatowe urzędy pracy w Starogardzie Gdańskim, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Wejherowie, Sztumie, Kościerzynie i Kartuzach. Pierwsze odbyło się   28 lutego w Starogardzie Gdańskim, ostatnie 9 maja w Kartuzach.  W sumie  uczestniczyło w nich 216 pracodawców.

Pracownik z innego kraju – jak go legalnie zatrudnić?

Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, legalizacja pobytu cudzoziemców, kontrola legalności zatrudnienia i zezwolenia na pracę sezonową to w związku z wprowadzeniem od stycznia 2018 roku nowych zasad zatrudniania zagranicznych pracowników tematy, które najbardziej interesują pomorskich pracodawców. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba obywateli innych krajów, chcących żyć i pracować na Pomorzu, zwiększyła się kilkakrotnie. Żeby sprostać potrzebom pracodawców na spotkania zapraszaliśmy specjalistów z Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy udzielali na bieżąco odpowiedzi na pytania przedsiębiorców już zatrudniających zagraniczną kadrę w swoich firmach, jak i tych, którzy dopiero planują przyjąć do pracy obcokrajowców. 

Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku każdorazowo przybliżali uczestnikom spotkań informacje o aktualnych zjawiskach na pomorskim rynku pracy. Pracownicy powiatowych urzędów pracy  rozwiewali wątpliwości przedsiębiorców związane z  rejestrowaniem oświadczeń i wydawaniem zezwoleń  na pracę sezonową. Program spotkań poszerzony został o ofertę Pomorskiego Funduszu Rozwoju dotyczącą wsparcia dla przedsiębiorców chcących podnieść kwalifikacje swoich pracowników. Informowaliśmy też o możliwości skorzystania przez pracodawców z usług międzynarodowego pośrednictwa pracy  EURES w celu zrekrutowania pracownika.

Już ponad 500 pracodawców skorzystało z bezpłatnych szkoleń

Tegoroczne spotkania z pracodawcami były kontynuacją cyklu rozpoczętego przez urzędy pracy w grudniu ubiegłego roku. Wówczas 300 pracodawców z okolic Gdyni, Pucka, Wejherowa, Kartuz i Tczewa  skorzystało z bezpłatnych szkoleń i zapoznało się z nowymi przepisami prawnymi. Dotychczas w spotkaniach wzięło udział ponad 500 pracodawców z pomorskich firm. Większość wyraziła potrzebę organizowania spotkań tematycznych, również w formie warsztatowej przynajmniej raz na kwartał, szczególnie w sytuacjach związanych ze zmianą  przepisów prawnych.

18 maja br. w Lęborku zaczynamy nowy cykl spotkań w ramach przedsięwzięcia „Pomorskie wspiera pracodawców” tym razem poświęcony możliwościom inwestowania w rozwój pracowników.

Galerie