Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomorskie wspiera pracodawców w Nowym Dworze Gdańskim

Dodano: Poniedziałek, 12 marca 2018 (13:55)

miniatura

Pracodawcy z powiatu nowodworskiego zapoznali się z obowiązkami wynikającymi z nowych przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców.

Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Pomorskie wspiera pracodawców” dla przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców. 9 marca spotkaliśmy się z pracodawcami w Nowym Dworze Gdańskim. Wydarzenie zorganizował, działając w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.
W ubiegłym roku Samorząd Województwa Pomorskiego zrealizował badania dotyczące sytuacji obywateli Ukrainy na pomorskim rynku pracy. Wynika z nich, że jedną z kluczowych potrzeb zagranicznych pracowników naszego regionu jest otrzymanie zgody na legalny pobyt i pozyskanie sprawdzonej oferty pracy. Pracodawcy powiatu nowodworskiego, którzy coraz częściej decydują się na pracę cudzoziemców, mogli podczas spotkania zapoznać się ze zmianami w zasadach dotyczących ich zatrudniania. Prezentowany był  nowy typ zezwolenia na pracę – wydawane przez starostę zezwolenie na pracę sezonową, na podstawie którego cudzoziemiec może wykonywać pracę przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Wyjaśniano również, na czym polega procedura rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Na spotkaniu byli także obecni przedstawiciele Straży Granicznej, rozwiewając wątpliwości dotyczące legalności pobytu cudzoziemców na terytorium naszego kraju.
Spotkania z pracodawcami są kontynuacją cyklu rozpoczętego przez urzędy pracy w grudniu ubiegłego roku. Wówczas ponad 300 pracodawców z województwa pomorskiego skorzystało z bezpłatnych szkoleń i zapoznało się z nowymi przepisami prawnymi. Tegoroczny cykl „Pomorskie wspiera pracodawców” składa się z siedmiu spotkań. Rozpoczął się  28 lutego w Starogardzie Gdańskim. Kolejne spotkanie już 14 marca w Wejherowie.

Harmonogram wszystkich spotkań z pracodawcami

Ulotka nowe zasady zatrudniania cudzoziemców