Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Pomóżmy wykluczonym wrócić na rynek pracy

Dodano: Wtorek, 27 lutego 2018 (15:21)

miniatura

Jak skutecznie aktywizować długotrwale bezrobotnych? Jakie działania mogą podjąć organizacje pozarządowe, aby pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy osoby te mogą być dobrymi pracownikami?  

Wszystkie te tematy były poruszane podczas seminarium zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku, które odbyło się 23 lutego w słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Czytaj więcej na stronie PORP.pl