Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ponad pięć dodatkowych milionów dla Pomorza

Dodano: Wtorek, 15 maja 2018 (13:47)

miniatura

Piętnaście powiatowych urzędów pracy z województwa pomorskiego otrzymało dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzięki temu Pomorze pozyskało ponad pięć milionów złotych na aktywizację zawodową

Powiaty przeznaczą te pieniądze przede wszystkim na programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz pozostających bez pracy opiekunów osób niepełnosprawnych. Dofinansowane będzie również wsparcie bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi , a także inne programów wynikające z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy.

By otrzymać dodatkowe pieniądze urzędy pracy musiały przygotować projekty, których realizację uzasadnia szczegółowa analiza sytuacji na lokalnym rynku pracy i identyfikacja jego głównych problemów oraz odpowiedni dobór działań zwiększających szanse uczestników na zdobycie zatrudnienia. Projekty programów opiniował marszałek województwa pomorskiego, a rekomendowane przez siebie wnioski, wraz z ich oceną, przekazał do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie programy dotyczące wsparcia rodziców powracających na rynek pracy, bezrobotnych dłużników alimentacyjnych oraz programy specjalne otrzymały stuprocentowe dofinansowanie. Natomiast wnioski w programach dotyczących długotrwale bezrobotnych oraz osób w wieku 45 + otrzymały dofinansowanie na poziomie 60 i 70 procent wnioskowanej kwoty.

- Cieszy nas bardzo pozyskanie tych środków. Dzięki nim między innymi osoby, które po wielu latach opiekowania się dziećmi lub osobami zależnymi będą mogły powrócić na rynek pracy. Otrzymają one wsparcie w postaci szkolenia lub stażu, będą mogły podnieść kwalifikacje albo zdobyć nowe umiejętności, odpowiednie do wymagań obecnych pracodawców – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Powiaty będą mogły ponownie ubiegać się o pozostałe środki z rezerwy ministra jeszcze w tym roku kalendarzowym.