Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przybywa pracujących Pomorzan

miniatura

Aż  72,7 procent Pomorzan w wieku produkcyjnym pracuje. Dane Eurostatu pokazują rekordowy wskaźnik zatrudnienia dla naszego województwa.

Wyprzedzamy nie tylko średnią Polski, gdzie wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20- 64 lata wynosi 70,9 procent, ale także średnią Unii Europejskiej, gdzie zatrudnionych w wieku produkcyjnym jest 72,1 procent osób.

Więcej informacji na PORP.pl