Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Samorząd na rzecz integracji imigrantów

Dodano: Czwartek, 29 marca 2018 (15:43)

miniatura

Czy lepsza integracja imigrantów z lokalnymi społecznościami przyniesie strategiczne korzyści dla pomorskiej gospodarki? O współczesnej emigracji zarobkowej będziemy rozmawiać już 9 kwietnia podczas konferencji w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Konferencja „Wyzwania dla samorządu terytorialnego w dobie imigracji ekonomicznej” adresowana jest do przedstawicieli samorządu województwa, starostw i gmin z terenu woj. pomorskiego, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz przedstawicieli edukacji i ochrony zdrowia.

Organizatorami konferencji są Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego  we współpracy z Miastem Gdynią i Muzeum Emigracji w Gdyni.

Spotkanie będzie okazją do zaprezentowania działań samorządu w zakresie wsparcia cudzoziemców podejmujących pracę na Pomorzu, a także do dyskusji o konkretnych rozwiązaniach wspierających integrację imigrantów, w której udział potwierdzili  eksperci zajmujący się tematyką migracji, przedstawiciele imigrantów oraz pracodawcy zatrudniający cudzoziemców.

O tym, jak ważna dla rozwoju naszego regionu jest tematyka poruszana na konferencji, świadczą liczby – w roku 2017 do urzędów pracy  skierowano 130 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, a od początku 2018 roku urzędy pracy zarejestrowały już 17 tys. takich oświadczeń. W zeszłym roku Samorząd Województwa Pomorskiego przeprowadził badania „Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy”, które stanowią dobry punkt wyjścia do dyskusji o tym zjawisku oraz podejmowania inicjatyw w zakresie wspierania pracujących w naszym regionie obcokrajowców. Działania Samorządu związane są z procedurą legalizacji pracy i pobytu, wspieraniem przedsiębiorczości, ochroną zdrowia, edukacją, pomocą społeczną czy integracją ze społecznością lokalną. Jedną z inicjatyw Samorządu Województwa Pomorskiego jest powołanie Pomorskiego Samorządowego Centrum Kompetencji w zakresie Wsparcia Imigrantów, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego zwiększą swoje kompetencje w obszarach aktywizacji oraz integracji społecznej i zawodowej imigrantów. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane działania prowadzone na zlecenie Zarządu Województwa Pomorskiego w ramach tej inicjatywy, zmierzające do podniesienia jakości usług administracji samorządowej skierowanych do obcokrajowców.

Więcej o Pomorskim Samorządowym Centrum Kompetencji w zakresie Wsparcia Imigrantów

Program konferencji