Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Skrót informacji miesięcznej za miesiąc luty 2018 r.

Dodano: Wtorek, 3 kwietnia 2018 (08:18)

miniatura

W lutym 2018 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie pomorskim wyniosła 52,5 tys. osób i w porównaniu do stycznia tego roku nieznacznie wzrosła (o 136 osób). Wśród ogółu bezrobotnych ujętych w rejestrach powiatowych urzędów pracy największą grupę stanowią kobiety (60,7%).

Stopa bezrobocia w Pomorskiem w lutym b.r. wyniosła 5,7% i pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Sopocie (2,1%), a najwyższą w powiecie nowodworskim (15,3%). Natomiast w Polsce stopa bezrobocia, w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 pkt. proc. i wyniosła 6,8%.
W lutym 2018 r. zgłoszono 9,1 tys. ofert pracy; w porównaniu do stycznia b.r. oznacza to wzrost wolnych miejsc pracy  i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy w naszym województwie o 5,3%, tj. o 457 miejsc. Większość zgłoszonych ofert stanowiły miejsca pracy niesubsydiowanej (77,0%).
W odniesieniu do stycznia tego roku, w lutym ponad dwukrotnie wzrosła liczba oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (11,7 tys.) oraz wydanych zezwoleń na pracę sezonową (47).

Skrót informacji miesięcznej - luty 2018 r.

Pełna informacja na stronie PORP.pl