Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Spadek bezrobocia w listopadzie po raz pierwszy od wielu lat!

Dodano: Czwartek, 4 stycznia 2018 (08:59)

miniatura

W tym roku zaobserwowano po raz pierwszy od 10 lat spadek bezrobocia rejestrowanego w listopadzie. Jest to związane z utrzymującym się przez cały rok wysokim zapotrzebowaniem na pracowników.

Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego w listopadzie 2017 r. wyniosła 49,6 tys., tj. o 0,4% mniej niż w październiku b.r. Dla porównania, liczba ta w listopadzie 2016 r. osiągnęła wartość 63,2 tys.

Stopa bezrobocia w listopadzie 2017r. w województwie pomorskim wyniosła 5,5%, pozostając na poziomie z poprzedniego miesiąca i była niższa o 1,7 pkt proc. niż na koniec listopada 2016 roku (7,2%).

Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 8,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 17,4% mniej niż w miesiącu poprzednim.

Więcej na PORP.pl

Pliki do pobrania
skrót informacji miesięcznej listopad 2017 r (PDF, 651,48kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.