Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Stabilny grudzień na pomorskim rynku pracy

Dodano: Czwartek, 1 lutego 2018 (12:08)

miniatura

Na koniec 2017 r. w województwie pomorskim bez pracy pozostawało o 22,6% osób mniej niż w grudniu 2016 r. (prawie 50 tys. osób). Tak jak przewidywano stopa bezrobocia wyniosła  5,5% i została na poziomie z listopada.

Podobnie jak w miesiącu poprzednim utrzymała się na znacznie niższym poziomie w stosunku do danych krajowych (6,6%). Niższe niż województwo pomorskie bezrobocie miały tylko trzy województwa: wielkopolskie (3,7%), śląskie (5,2%) i małopolskie (5,4%).   

W grudniu 2017 r. zarejestrowano 12,5 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, to o 80,5% więcej niż w grudniu 2016 r. Przez cały rok 2017 pomorscy pracodawcy zadeklarowali chęć zatrudnienia ponad 132 tys. cudzoziemców, tj. średnio 11 tys. osób miesięcznie i prawie dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim (67,4 tys.).

Pełna informacja na PORP.PL

Pliki do pobrania
Skrót informacji o rynku pracy w województwie pomorskim, grudzień 2017 r. (PDF, 651,48kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.