Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

To młodzi mają klucz do przyszłości

Dodano: Piątek, 5 października 2018 (12:26)

miniatura

II Forum Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, które odbyło się w Gdańsku 3 października pod hasłem „Młodzi bierni zawodowo – nieodkryty potencjał rynku pracy” zgromadziło osoby zainteresowane aktywizacją, edukacją czy zatrudnianiem osób młodych, nieaktywnych zawodowo.

Spotkanie było przyczynkiem do dyskusji o przyczynach bierności osób młodych i gotowości  pomorskich przedsiębiorców do zatrudniania młodych z pokolenia o zupełnie innym nastawieniu do życia. W wydarzeniu udział wzięli pracodawcy, przedstawiciele agencji zatrudnienia i Publicznych Służb Zatrudnienia oraz beneficjenci projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. W ramach Forum odbyło się także Seminarium zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, które dotyczyło motywacji i zachęcania do rozwoju osoby młode.

- Jak pokazują najnowsze dane, 58,2% pracodawców z regionu północnego Polski, w tym z województwa pomorskiego, deklaruje problemy ze znalezieniem pracowników - mówił, otwierając Forum, Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego - W tej sytuacji, w większym stopniu niż dotychczas, stoimy przed wyzwaniem lepszego zagospodarowania posiadanych w regionie rezerw i podjęciem działań zmierzających do ich aktywizacji. W naszym województwie bowiem ukryte są znaczne zasoby pracy, które mogłyby przynajmniej częściowo zredukować rosnącą lukę zatrudnieniową. Wzrok kierujemy na tych najdalej oddalonych od rynku pracy. Co piąty z nich ma mniej niż 29 lat i potencjał, który należy odkryć.

Więcej o wydarzeniu na stronie PORP.pl

Galerie