Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

W kierunku aktywności i rozwoju

Dodano: Wtorek, 5 czerwca 2018 (13:25)

miniatura

Już po  raz czwarty Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego organizują Forum Inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. W tym roku forum odbywa się pod hasłem „W kierunku aktywności i rozwoju”.

Podczas spotkania prezentowane będą inicjatywy partnerskie na rzecz aktywizacji osób biernych zawodowo, odbędzie się również debata ekspercka dotycząca problemów wychodzenia z bierności zawodowej.

Osoby bierne zawodowo stanowią wciąż znaczącą grupę wśród osób powyżej 15 roku życia w Pomorskiem. W IV kwartale 2017 roku było   ich 763 tysiące* ( czyli niemal 42 % wszystkich mieszkańców powyżej 15 roku życia). Jest ich tylko o ¼ mniej niż pracujących Pomorzan. Chociaż z roku na rok zmniejsza się liczebność tej grupy, aż 300 tysięcy (40%) to ludzie w wieku produkcyjnym (mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat). By chcieli powrócić na rynek pracy i podjąć zatrudnienie  potrzeba ścisłej współpracy instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych oraz pracodawców. Przy wciąż spadającym bezrobociu i dobrej koniunkturze gospodarczej skutkującej powstawaniem nowych miejsc pracy oraz coraz większym zapotrzebowaniem pracodawców na kompetentnych pracowników, przywrócenie na rynek pracy osób biernych zawodowo jest jednym z najważniejszych wyzwań samorządu województwa pomorskiego w obszarze rynku pracy. Tylko skutecznie współdziałanie urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej pozwala na kompleksowe i celowe działania skierowane do tej grupy osób.

Forum Inicjatyw to miejsce dyskusji, wymiany poglądów i dobrych praktyk. Spotykają się tutaj przedstawiciele wielu instytucji zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio aktywizacją zawodową i społeczną. Co roku Forum odbywa się w innym mieście. W tym roku zapraszamy 13 czerwca do Centrum Kultury i Edukacji - Szkoła Łacińska, ul. Stare Miasto 42 w Malborku.

Pliki do pobrania
Program IV Forum (PDF, 343,16kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.