Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ważne dla pracodawców

Dodano: Poniedziałek, 23 października 2017 (13:45)

miniatura

Kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa pomorskiego.

Wojewoda Pomorski ogłosił wykaz zawodów, w stosunku, do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty.

Szczegóły w zarządzeniu Wojewody Pomorskiego