Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wspieramy pracodawców – pomagamy rozwijać kadry

Dodano: Środa, 9 maja 2018 (08:49)

miniatura

Kluczem do sukcesu pomorskich firm są odpowiednio wykształceni pracownicy. Jak inwestować w rozwój kadr korzystając z różnych źródeł finansowania będziemy informować podczas  spotkań  dotyczących możliwości rozwoju zawodowego pracowników organizowanych w ramach cyklu „Pomorskie wspiera pracodawców”. Pierwsze już 18 maja  w Lęborku.

W tej chwili na pomorskim rynku pracy dużym wyzwaniem jest zapewnienie wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników pomorskim pracodawcom. Pracownicy o wysokich kompetencjach efektywniej realizują swoje zadania i chętniej podejmują nowe inicjatywy, co wpływa na wzrost wydajności pracy, a tym samym podniesienie konkurencyjności firmy. Ciągłe kształcenie pracowników, podtrzymywanie ich zaangażowania leży zatem w interesie pomorskich pracodawców, którzy dbając o rozwój zawodowy swojej kadry mogą sięgać po najbardziej odpowiadające im narzędzia.

Obecnie pracodawcy nie muszą sami finansować szkoleń i kursów zawodowych osób przez siebie zatrudnionych, ale mogą wspierać ich rozwój korzystając z innych źródeł finansowania np.:  środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego czy Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Inną, równie efektywną formą wsparcia pracodawców w rozwijaniu kompetencji ich pracowników są bezpłatne usługi świadczone przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego. Doradcy zawodowi dysponują specjalistycznymi testami i narzędziami pozwalającymi na diagnozę potrzeb zawodowych pracowników, określenie ich mocnych i słabych stron, wybór kierunku kształcenia.  Pomagają wytyczać cele i ścieżki zawodowe oraz informują o możliwościach podnoszenia kwalifikacji i finansowania szkoleń.

O tym co zrobić, żeby skorzystać z tych możliwości oraz  dlaczego inwestowanie w pracowników podnosi wartość firmy będziemy rozmawiać z pracodawcami z Lęborka i okolic już 18 maja podczas pierwszego z zaplanowanych w tym roku spotkań dotyczących rozwoju zawodowego pracowników.

Spotkanie pod hasłem „Firma jako organizacja ucząca się” odbędzie się o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Restauracji „Nina” ul. Mikołaja Reja 19 w Lęborku.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku w terminie do dnia 11 maja br. na adres: biuroprojektow@lebork.praca.gov.pl lub nr tel. 59 8667 129 / 59 8667 129.

Zachęcamy do zapoznania się z programem spotkania.

Program spotkania w Lęborku

 

Organizatorami spotkań są Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku i powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego.