Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz warsztatów na kwartał kwiecień-czerwiec 2017 r.

Dodano: Środa, 1 marca 2017 (12:53)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku w II kwartale 2017 roku.

 

07  kwietnia (8.30-13.00) ODKRYWAMY SIEBIE

- warsztaty skierowane dla podopiecznych Centrum Integracji Społecznej

 

10-12 kwietnia (12.00-15.00) W DRODZE DO SAMODZIELNOŚCI

- cykl warsztatów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

 

20 kwietnia  (8.00-11.00) DOKUMENTY APLIKACYJNE

- zasady prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych

- co warto wiedzieć o sobie zanim zacznie się przygotowywać CV czy List Motywacyjny

- częste błędy popełniane przy pisaniu dokumentów

- co warto, a czego nie warto zamieszczać w swoich dokumentach

 

21  kwietnia (8.30-13.00) ODKRYWAMY SIEBIE

- warsztaty skierowane dla podopiecznych Centrum Integracji Społecznej

 

24 kwietnia (9.00-13.00) JESTEM POTRZEBNY CHCĘ PRACOWAĆ

-warsztaty skierowane dla podopiecznych SOSW w Damnicy

 

28 kwietnia (12-14 ) MAMA WRACA DO PRACY

-określenie celu zawodowego
- analiza potencjału osobistego (co chciałabym robić, co sprawia mi największą przyjemność, kim teraz jestem, jakie są moje priorytety)
- przygotowanie do poszukiwania (uaktualnienie dokumentów aplikacyjnych
- najskuteczniejsze sposoby poszukiwania pracy

 

8 maja (9.00-13.00) JESTEM POTRZEBNY CHCĘ PRACOWAĆ

 

-warsztaty skierowane dla podopiecznych SOSW w Damnicy

 

08-09 maja (10.00-12.00) MACIERZYŃSTWO I PRACA


- promocja aktywnych postaw kobiet na rynku pracy i zachęcanie do łączenia macierzyństwa z pracą

 

09 maja  (9.00-10.30) „Czas Twojej decyzji -zaplanuj swoją przyszłość”

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

 

11 maja  (9.00-10.30) „Czas Twojej decyzji -zaplanuj swoją przyszłość”

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

 

12 maja (8.30-13.00) ODKRYWAMY SIEBIE

- warsztaty skierowane dla podopiecznych Centrum Integracji Społecznej

 

15-17 maja   (9.00-10.30) „Czas Twojej decyzji -zaplanuj swoją przyszłość”

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

 

 

18 maja (8.00-11.00) PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

- co warto wiedzieć o sobie i o pracodawcy?

- jak zrobić dobre wrażenie ?

- o co może zapytać pracodawca?

 

22-24maja (12.00-15.00) W DRODZE DO SAMODZIELNOŚCI

- cykl warsztatów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

 

26 maja (8.30-13.00) ODKRYWAMY SIEBIE

- warsztaty skierowane dla podopiecznych Centrum Integracji Społecznej

 

29 maja  (9.00-10.30) „Czas Twojej decyzji -zaplanuj swoją przyszłość”

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

 

 

 

9 czerwca ((8.30-13.00) ODKRYWAMY SIEBIE

- warsztaty skierowane dla podopiecznych Centrum Integracji Społecznej

 

12-14 czerwca  (9.00-10.30) „Czas Twojej decyzji -zaplanuj swoją przyszłość”

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

 

 

19 czerwca (9.00-13.00) JESTEM POTRZEBNY CHCĘ PRACOWAĆ

-warsztaty skierowane dla podopiecznych SOSW w Damnicy

 

20 czerwca (8.00-11.00) SKUTECZNY START NA RYNKU PRACY

- skuteczne formy poruszania się po rynku pracy

- zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych

- jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

 

23 czerwca(8.30-13.00) ODKRYWAMY SIEBIE

- warsztaty skierowane dla podopiecznych Centrum Integracji Społecznej

 

26 czerwca (11.00-15.30) CZŁOWIEK W FIRMIE

- warsztaty wspomagające rozwój zawodowy pracowników firm

 

Kwiecień-czerwiec 2017 r. „Czas Twojej decyzji -zaplanuj swoją przyszłość”

Spotkanie informacyjne dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, którego celem jestu dzielenie  informacji dotyczących rynku pracy XXI w. i jego dynamicznych zmian oraz aspektami, które należy wziąć pod uwagę dokonując wyborów edukacyjno-zawodowych bądź przy  planowaniu przyszłości  zawodowej. 

 

 Zapisy:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Jaracza 18a, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 68 308, 59 84 68 305

Możliwe jest organizowanie dodatkowych zajęć, dlatego zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego działu i sprawdzanie rekrutacji na ewentualne dodatkowe warsztaty.
Informujemy jednocześnie, iż plan warsztatów może ulec zmianie.