Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz warsztatów na kwartał październik - grudzień 2017r.

Dodano: Wtorek, 12 września 2017 (10:51)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku w III kwartale 2017 roku.

Warsztaty otwarte:

PAŹDZIERNIK:

24.10. 2017r. " Jak Cię widzą tak cię piszą” – kreowanie własnego wizerunku

  • Dobre pierwsze wrażenie
  • Skuteczna autoprezentacja
  • Formy i zasady komunikacji niewerbalnej

LISTOPAD:

 07.11.2017r. „Dokumenty aplikacyjne Twój osobisty folder reklamowy”

  • Zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych
  • Najczęściej popełniane błędy w CV i liście motywacyjnym
  • Dostosowanie dokumentów do wymagań i oczekiwań pracodawcy
  • Tworzenie własnego CV

GRUDZIEŃ:

   05.12.2017r. „ Dobry start – poznaję rynek pracy”

  • Rynek pracy XXI wieku
  • Zawody przyszłości
  • Nowoczesne metody poszukiwania zatrudnienia

WARSZTATY DLA GRUP ZAMKNIĘTYCH:

PAŹDZIERNIK:

06.10.2017r. ” Myślenie poza schematami”- (warsztat dla podopiecznych CIS w Słupsku)

09-10.10.2017r. „Trudny klient”- (pracownicy PUP woj. pomorskiego)

12.10.2017r. „Skuteczny start na rynku pracy”- (osoby zarejestrowane w PUP Słupsk)

17-18.2017r.”Komunikacja w sytuacjach konfliktowych „ (pracownicy firmy AJ Fabryka Mebli)

20.10.2017r. „Jak dobrze rozmawiać – komunikacja”- (warsztat dla podopiecznych CIS w Słupsku)

23-27.10.2017r. „Szukam Pracy” ”  (pracownicy PUP woj. pomorskiego)

LISTOPAD:

03.11.2017r. – „Kultura bycia i życia” (warsztat dla podopiecznych CIS w Słupsku)

16.11.2017r. „Tworzenie dokumentów aplikacyjnych” (osoby zarejestrowane w PUP Słupsk)

20-21.2017r. „Wypalenie zawodowe” ”  (pracownicy PUP woj. pomorskiego)

24.11.2017r. „Mapa marzeń mapa celów” (warsztat dla podopiecznych CIS w Słupsku)

28-29.11.2017r. „Zarządzanie stresem” (pracownicy firmy AJ Fabryka Mebli)

GRUDZIEŃ:

08.12.2017r. „Żeby nam się chciało chcieć” (warsztat dla podopiecznych CIS w Słupsku)

12-13.2017r. „Kierować innymi” (pracownicy firmy AJ Fabryka Mebli)

14.12.2017r. „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej” (osoby zarejestrowane w PUP Słupsk)

16.12.2017r. „Chcieć to móc c.d.  – zajęcia motywacyjne” (warsztat dla podopiecznych CIS w Słupsku)