Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz warsztatów na kwartał październik – grudzień 2017r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku w IV kwartale 2017 roku.

11.10.2017, godz. 10.00-14.00 – „Aktywnie poszukuję pracy”.
• Analiza najczęściej stosowanych sposobów poszukiwania pracy.
• Sposoby docierania do informacji o potencjalnych i wolnych miejscach pracy
• Ukryty i jawny rynek pracy
• Planowanie działań (metoda SMART)

14.12.2017, godz. 10.00 – 14.00 – „Zbuduj swój profesjonalny wizerunek w dokumentach aplikacyjnych” 

• Jak zwiększyć swoje szanse na pomyślne przejście etapu selekcji?
• Jak zachęcić, zaciekawić i przekonać rekrutera? 
• Jak się wyróżnić?
• Jak dobierać słowa, argumenty,które wzmacniają przekaz marketingowy?
• Jakich błędów nie popełniać?


ZAPISY NA WARSZTATY
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku
telefon: 58 32 37 230
lub osobiście w siedzibie CIiPKZ: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk
Obowiązują wcześniejsze zapisy - liczba miejsc jest ograniczona.

Warsztaty dla grup zamkniętych:
03.10.2017– „Jak zmniejszyć swój stres?” (osoby zarejestrowane w PUP Gdynia)
17.10.2017 – „Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych”  (pracownicy PUP woj. pomorskiego)
23-27.10.2017 – „Szukam Pracy” (pracownicy PUP woj. pomorskiego)
08.11.2017 - „Networking w poszukiwaniu pracy” (osoby zarejestrowane w PUP Gdynia)
13-19.11.2017 – „Otwieram własną firmę” 2 warsztaty w ramach „Tygodnia   Przedsiębiorczości” (osoby zarejestrowane w  PUP Malbork)
15-16.11.2017 – „Rozmowa z klientem” (pracownicy PUP woj. pomorskiego)
05.12.2017 - „Poszukiwanie pracy” (osoby zarejestrowane w PUP Gdynia)