Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz warsztatów na kwartał styczeń - marzec 2017r.

Dodano: Piątek, 16 grudnia 2016 (11:38)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku w I kwartale 2017 roku.

 

13 stycznia (8.30-13.00) ODKRYWAMY SIEBIE

- warsztaty skierowane dla podopiecznych Centrum Integracji Społecznej

 

18 stycznia  (8.00-11.00) DOKUMENTY APLIKACYJNE

- zasady prawidłowego przygotowania dokumentów aplikacyjnych

- co warto wiedzieć o sobie zanim zacznie się przygotowywać CV czy List Motywacyjny

- częste błędy popełniane przy pisaniu dokumentów

- co warto, a czego nie warto zamieszczać w swoich dokumentach

 

27 stycznia (8.30-13.00) ODKRYWAMY SIEBIE

- warsztaty skierowane dla podopiecznych Centrum Integracji Społecznej

 

30 stycznia (10.00-13.00) MAMA WRACA DO PRACY

-określenie celu zawodowego
- analiza potencjału osobistego (co chciałabym robić, co sprawia mi największą przyjemność, kim teraz jestem, jakie są moje priorytety)
- przygotowanie do poszukiwania pracy                                                                                        - prawa mamy pracującej
- najskuteczniejsze sposoby poszukiwania pracy

 Miejsce:Szkoła Rodzenia-Klub malucha, ul. Bohaterów Westerplatte 1

 

 

Styczeń 2017 r. „Czas Twojej decyzji – zaplanuj swoja przyszłość"

Spotkanie  informacyjne  dla rodziców uczniów szkoły gimnazjalnej, którego celem jest zapoznanie rodziców z informacji dotyczącymi rynku pracy XXI w. i jego dynamicznych zmian oraz aspektami, które należy wziąć pod uwagę wspierając wybory edukacyjne swoich dzieci bądź pomagając zaplanować przyszłość zawodową. 

 

 

06 -08 luty (12.00-15.00) W DRODZE DO SAMODZIELNOŚCI

- cykl warsztatów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

 

16 luty (8.00-11.00) PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

- co warto wiedzieć o sobie i o pracodawcy?

- jak zrobić dobre wrażenie ?

- o co może zapytać pracodawca?

 

20 -21 luty (10.00-12.00) MACIERZYŃSTWO I PRACA


- promocja aktywnych postaw kobiet na rynku pracy

 Miejsce: Szkoła Rodzenia, ul. Bohaterów Westerplatte 1

 

 06-10 marca TYDZIEŃ KOBIET AKTYWNYCH

- warsztaty i spotkania skierowane do  kobiet- szczegóły wkrótce

 

10 marca (8.30-13.00)  ODKRYWAMY SIEBIE

- warsztaty skierowane dla podopiecznych Centrum Integracji Społecznej

 

14-15 marca (12.00-15.00) W DRODZE DO SAMODZIELNOŚCI

- cykl warsztatów dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku

 

21 marca (8.00-11.00) SKUTECZNY START NA RYNKU PRACY

- skuteczne formy poruszania się po rynku pracy

- zasady przygotowywania dokumentów aplikacyjnych

- jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej

 

 Zapisy:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Jaracza 18a, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 68 308, 59 84 68 305

 

Możliwe jest organizowanie dodatkowych zajęć, dlatego zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego działu i sprawdzanie rekrutacji na ewentualne dodatkowe warsztaty.
Informujemy jednocześnie, iż plan warsztatów może ulec zmianie.