Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz warsztatów na kwartał styczeń - marzec 2018r.

Dodano: Piątek, 29 grudnia 2017 (12:35)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku w I kwartale 2018 roku.

Wykaz warsztatów na kwartał  styczeń  – marzec 2018r.

Warsztaty otwarte:

19-20.03. 2018r. „Szefem być  – własna działalność gospodarcza”.

Warsztaty dla grup zamkniętych:

Styczeń

08- 09.01.2018r.  ” Asertywność – klucz do dobrych relacji”

                             (pracownicy Urzędu Statystycznego w Słupsku)      

                                                  

10-11.01.2018r.   „Wypalenie zawodowe”

                              (pracownicy Urzędu Statystycznego w Słupsku)

 

25.01.2018r.         „Skuteczny start na rynku pracy”

                               (osoby zarejestrowane w PUP Słupsk)

26.01.2018r.          "Żeby nam się chciało chcieć"                                                                                                      (podopieczni CIS w Słupsku)                                                 

Luty

 

09.02.2018r.         "Chcieć to móc" (podopieczni CIS w Słupsku)

                            

13 - 14.02.2018r.  „Jak skutecznie się komunikować ”                       

                               (warsztat dla podopiecznych PCPR w Słupsku)

 

15.02.2018r.          „Tworzenie dokumentów aplikacyjnych”

                                (osoby zarejestrowane w PUP Słupsk)

 

20-21.02.2018r.    „Poczucie własnej wartości ” 

                               (pracownicy Urzędu Statystycznego w Słupsku)               

                                          

 23.02.2018r.         "Chcieć to móc " cz. II (podopieczni CIS w Słupsku)

Marzec

 

16.03.2018r.         "Moje dokumenty aplikacyjne" (podopieczni CIS w Słupsku)

 

22.03.2018r.        „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”

                              (osoby zarejestrowane w PUP Słupsk)

23.03.2018r.        "Start na rynku pracy" (podopieczni CIS w Słupsku)