Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz warsztatów na kwartał styczeń - marzec 2018r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku w I kwartale 2018 roku.

ZAPISY NA WARSZTATY
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku
telefon: 58 32 37 230
lub osobiście w siedzibie CIiPKZ: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk

Obowiązują wcześniejsze zapisy - liczba miejsc ograniczona. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.


10-11 stycznia (10.00 – 14.00) „Zyskaj pewność siebie dzięki Twoim mocnym stronom”
Warsztat dedykowany seniorom ukierunkowany na odkrycie silnych stron.

  • Czym są mocne strony?
  • Po co odkrywać mocne strony i jak to zrobić?

7 lutego (10.00 – 14.00) Kreatywni – Aktywni na co dzień.
Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa” (Mary Lou Cook)

Warsztat dedykowany seniorom kształtujący umiejętność nietypowego myślenia, twórczego rozwiązywania zadań i problemów, a także tworzenia oryginalnych pomysłów. Senior myślący w sposób kreatywny umie poradzić sobie w trudnych sytuacjach oraz nie obawia się nowych wyzwań. Regularna gimnastyka mózgu pozwala utrzymać umysł w doskonałej kondycji mimo upływających lat. Warsztat umożliwi m.in. poznanie skutecznych metod ułatwiających zapamiętywanie faktów, twarzy i nazwisk.

21 lutego (10.00 – 14.00) „Postawa adaptacyjna w sytuacji odczuwania stresu”.
Warsztat promujący aktywną postawę życiową, ukierunkowany na umiejętności rozpoznawania symptomów stresu oraz wypracowania indywidualnych strategii radzenia sobie ze stresem.

  • Jak możemy rozumieć stres?
  • Symptomy stresu
  • Strategie radzenia sobie ze stresem
  • Gdzie i w jaki sposób realizować swoją aktywną postawę życiową?


1 - 31  marca 2017 MARZEC NA OBCASACH

Cykl spotkań i warsztatów rozwojowych dedykowanych kobietom – szczegóły wkrótce


Warsztaty i spotkania dla grup zamkniętych

Styczeń
Spotkanie inaugurujące dla uczestników regionalnego systemu poradnictwa zawodowego woj. pomorskiego. Praca warsztatowa w subregionalnych grupach roboczych.

Luty

Warsztaty prowadzone przez ekspertów z obszaru wsparcia cudzoziemców dla pracowników WUP.