Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Zbadaliśmy pomorski rynek pracy – prezentujemy wyniki

Dodano: Poniedziałek, 12 lutego 2018 (15:20)

miniatura

Jedyne w naszym regionie pogłębione badania o pracownikach z Ukrainy, biernych zawodowo i potrzebach pracodawców na Pomorzu. Jesteś ciekawy? Wnioski już 22 lutego.

Już wiemy, jakie są potrzeby pomorskich przedsiębiorców i jakie kompetencje najbardziej cenią. Dowiedzieliśmy się, kim są coraz częściej zatrudniani przez nich cudzoziemcy i co ich przyciąga na Pomorze. Określiliśmy największe trudności w aktywizacji osób biernych zawodowo.

Samorząd Województwa Pomorskiego zrealizował we wrześniu 2017 roku pogłębione badania w obszarach tematycznych wynikających ze zmian społeczno-gospodarczych naszego regionu, tj.:

  • obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy,
  • zjawisko bierności zawodowej w województwie pomorskim,
  • potrzeby kompetencyjne przedsiębiorstw województwa pomorskiego.

Zaczynamy cykl spotkań upowszechniających wyniki badań. Pierwsze spotkanie odbędzie się 22 lutego, w godzinach 11-15, w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. W programie informacja o wynikach trzech badań: „Obywatele Ukrainy na pomorskim rynku pracy”, „Zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego województwa pomorskiego” oraz „Niewykorzystane zasoby pracy w województwie pomorskim”, dyskusja o aktualnych zjawiskach na rynku pracy i czas na wymianę doświadczeń związanych z tematyką badań. Seminarium dedykowane jest m.in.: przedstawicielom samorządów, organizacji pracodawców, związków zawodowych, organizacji pozarządowych, publicznych służb zatrudnienia, instytucji szkoleniowych, agencji pracy jako głównym interesariuszom rynku pracy mających wpływ na jego funkcjonowanie.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Słupsku.

Więcej informacji na stronie PORP.pl