Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

„Wybieraj mądrze” - warsztaty i spotkania informacyjne dla młodzieży - październik 2018

„Wybieraj mądrze” to cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań informacyjnych skierowanych do uczniów szkół z województwa pomorskiego, realizowanych w październiku br. w ramach Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego.

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie świadomości młodzieży na temat roli poradnictwa zawodowego w planowaniu rozwoju edukacyjno-zawodowego. Tematyka zajęć z młodzieżą będzie dotyczyła m.in. takich kwestii jak: świadome planowanie kariery zawodowej, dokonywanie trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych, odkrywanie talentów, rozwijanie pewności siebie i wiary we własne możliwości, wiedzy na temat rynku pracy
i wykorzystania Barometru Zawodów w procesie planowania kariery. Dla części szkół przewidziane są wizyty studyjne w zakładach pracy, mające na celu pogłębienie wiedzy zawodoznawczej młodzieży.

Warsztaty i spotkania informacyjne będą się odbywały w jedenastu powiatach województwa pomorskiego. Prowadzić je będą doradcy zawodowi i przedstawiciele Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, doradcy zawodowi z powiatowych urzędów pracy oraz powiatowi konsultanci ds. poradnictwa edukacyjno-zawodowego.

"Aktywni z pasją" - cykl warsztatów dla Seniorów październik - grudzień 2018

Od października wznawiamy cykl warsztatów pn. „Aktywni z Pasją”, dedykowanych Seniorom, którzy chcą zachować aktywność społeczną i zawodową, zadbać  o swój rozwój osobisty, pobudzać kreatywność oraz dzielić się pasją z innymi. 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie pod nr 58 32 37 230 lub osobiście w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku,
ul. Żabi Kruk 16 (parter)

"Aktywni z Pasją"

"Aktywni z Pasją" to cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań dedykowanych seniorom, którzy chcą na długo zachować dobrą kondycję i samopoczucie, chcą rozwijać kreatywność i dzielić się pasją z innymi, chcą być aktywne społecznie i zawodowo. Zajęcia prowadzone będą przez doradców zawodowych, specjalistów  z zakresu rozwoju osobistego i zdrowego stylu życia. W czerwcu warsztaty będą odbywały się w siedmiu powiatach.

"Kariera od nowa"

Zapraszamy osoby planujące podjąć aktywność zawodową, w tym powracające na rynek pracy do udziału w bezpłatnych warsztatach rozwojowych organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku. 

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.
Więcej informacji udzielamy telefonicznie pod nr 58 32 37 230 lub osobiście w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku,
ul. Żabi Kruk 16 (parter), 80-822 Gdańsk

„Marzec na Obcasach” już po raz piąty dla Pań!

Piątek, 16 lutego 2018 (15:12) miniatura

„Marzec na Obcasach” to cykl bezpłatnych warsztatów i spotkań dla kobiet, o kobietach i z kobietami. Organizowany już po raz piąty w trzynastu powiatach województwa pomorskiego. Do udziału zapraszamy panie, które szukają inspiracji do działania i potrzebują motywacji do podjęcia nowych wyzwań w obszarach zmiany pracy, rozwoju osobistego i zawodowego. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z zakresu planowania kariery zawodowej i rekrutacji, komunikacji interpersonalnej, wizerunku, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Uwaga!

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby poszukujące zatrudnienia, planujące zmianę lub rozwój zawodowy, a także osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy.
Nasze warsztaty nie są kierowane do osób zajmujących się zawodowo szkoleniami, coachingiem, poradnictwem zawodowym i nie mają charakteru zajęć doskonalących warsztat czy poszerzających wiedzę trenerską.

Strona 1 z 2