Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz warsztatów na kwartał kwiecień – czerwiec 2017r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku w II kwartale 2017 roku.


ZAPISY NA WARSZTATY
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku
telefon: 58 32 37 230
lub osobiście w siedzibie CIiPKZ: ul. Żabi Kruk 16, 80-822 Gdańsk
Obowiązują wcześniejsze zapisy - liczba miejsc ograniczona.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.

Zaplanuj z głową swoją przyszłość edukacyjno – zawodową

Wtorek, 6 września 2016 (11:04)

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 18 lat oraz rodziców chcących wesprzeć swoje dzieci uczące się w szkołach gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w wyborach edukacyjno - zawodowych, do udziału
w przedsięwzięciu „Zaplanuj z głową swoją przyszłość edukacyjno - zawodową”.

W ramach wydarzenia uczniowie będą mieli możliwość skorzystać z szeregu ciekawych, bezpłatnych warsztatów i spotkań, obejmujących zagadnienia dotyczące świadomego
i efektywnego planowania swojej przyszłości zawodowej i edukacyjnej.

Wykaz warsztatów na kwartał październik - grudzień 2016r.

Środa, 31 sierpnia 2016 (15:18)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku w IV kwartale 2016 roku.

Wykaz warsztatów na kwartał lipiec - wrzesień 2016r.

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku w III kwartale 2016 roku.

Wykaz warsztatów na kwartał kwiecień - czerwiec 2016r.

Czwartek, 31 marca 2016 (09:26)

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty organizowane w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku w II kwartale 2016 roku.

Marzec na obcasach

Piątek, 5 lutego 2016 (09:55)

Cykl warsztatów, dyskusji oraz spotkań dedykowanych kobietom
„Marzec na obcasach” to trzecia edycja przedsięwzięcia adresowanego do kobiet, którego organizatorem jest Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (WUP) w Gdańsku.

W ramach wydarzenia uczestniczki będą miały możliwość skorzystania z szeregu warsztatów rozwojowych, obejmujących różnorodne zagadnienia: obejmujących różnorodne zagadnienia dotyczące np. budowania wizerunku zawodowego i relacji zawodowych, sztuki kobiecej autoprezentacji, rozpoznania własnego potencjału zawodowego i osobistego.

Projekt dedykowany jest kobietom, które chcą poznać własne kompetencje i zastanowić się nad swoim miejscem na rynku pracy lub myślą o zmianach w życiu zawodowym.

Strona 2 z 3