Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Wykaz warsztatów na kwartał październik - grudzień 2015r.

Wykaz bezpłatnych warsztatów organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku w miesiącach październik - grudzień 2015r:

Wykaz warsztatów na kwartał lipiec - wrzesień 2015r.

Wykaz bezpłatnych warsztatów organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku w miesiącach lipiec - wrzesień 2015r.

Zapisy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Heweliusza 11, Gdańsk, I piętro
telefon: 58 32 37 230 

Wykaz warsztatów na kwartał kwiecień - czerwiec 2015r.

Wykaz bezpłatnych warsztatów organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku w miesiącach kwiecień - czerwiec 2015r.

Zapisy
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, pokój 14
telefon: 58 32 61 819

Strona 3 z 3