Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Spotkania z pracodawcami

Poniedziałek, 19 czerwca 2017 (14:41) miniatura

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku wraz Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają na spotkania z cyklu spotkań z pracodawcami: „Firma jako organizacja ucząca się”

Nauka przez całe życie to nasza przyszłość

Piątek, 16 czerwca 2017 (15:03) miniatura

W Polsce jedynie niecałe 4 procent osób dorosłych, aktywnych na rynku pracy, nadal uczy się i podnosi lub zmienia swoje kwalifikacje. To ponad dwukrotnie mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej. W województwie pomorskim wskaźnik ten wynosi 5,5 procent i jest najwyższym w Polsce po województwie mazowieckim.

Bezpieczne wyjazdy do pracy

Środa, 14 czerwca 2017 (14:38) miniatura

Szukasz pracy? Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i spokój swoich bliskich.

Skorzystaj z usług sprawdzonego pośrednika i znajdź zatrudnienie za pośrednictwem: certyfikowanej agencji zatrudnienia, Europejskich Służb Zatrudnienia EURES lub powiatowych urzędów pracy.

Szkolenie dla agencji zatrudnienia

Poniedziałek, 12 czerwca 2017 (13:16) miniatura

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowa informacja o rynku pracy w województwie pomorskim dane szacunkowe wg stanu na 31 maja 2017 r.

Czwartek, 8 czerwca 2017 (15:51) miniatura

Zapraszamy do zapoznania się z podstawową informacją o rynku pracy w województwie pomorskim w maju 2017 r. opracowaną na podstawie wstępnych danych z powiatowych urzędów pracy województwa, sygnalnej informacji MRPiPS o sytuacji na krajowym rynku pracy oraz badań statystycznych rynku pracy MRPiPS-01.

Agencje zatrudnienia - obowiązek złożenia oświadczenia

Czwartek, 8 czerwca 2017 (15:19) miniatura

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, agencje zatrudnienia zobowiązane zostały w terminie do 31.08.2017 r. do złożenia oświadczenia o rodzaju świadczonych usług.

Strona 1 z 40