Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Dodano: Piątek, 14 czerwca 2013 (12:30)

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: Alicja Kaczkowska
Telefon:

58 326 48 80

Adres: ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

1. Do zadań stanowiska należy realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności:

1) dokonywanie sprawdzeń zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych na podstawie Planu sprawdzeń i na zlecenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO);

2) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych;

3) opiniowanie dokumentacji  w zakresie ochrony danych osobowych, przygotowywanej przez komórki organizacyjne Urzędu;

4) opracowywanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych i ich aktualizowanie;

5) prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych (lokalny rejestr zbiorów);

6) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami  o ochronie danych osobowych;

7) sprawowanie wewnętrznej kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i podejmowanie działań niezbędnych w celu zapobieżenia nieprawidłowościom, a w razie ich wystąpienia – usuwanie ich skutków i eliminowanie przyczyn;

8) monitorowanie celowości i aktualności wewnętrznych aktów normatywnych przygotowywanych na stanowisku.

2. Administrator bezpieczeństwa informacji podlega bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu.

Zmiany
Wytworzył: Alicja Kaczkowska (2016-01-29)
Opublikował: Mariusz Płotka dnia: 2013-06-14 12:30:54
Ostatnia zmiana: Agata Chwastowska dnia: 2017-06-22 08:49:31
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian