Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania oraz doręczania przesyłek pocztowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku

Dodano: Środa, 15 listopada 2017 (09:47)

Pliki do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 658,58kB)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 1 (PDF, 553,32kB)
Formularz ofertowy - zał. nr 2 (358,77kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 3 (PDF, 541,11kB)
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 4 (PDF, 520,78kB)
Treść zapytania wraz z odpowiedzią (PDF, 698,9kB)
Formularz ofertowy -zał. nr 2 - zmiana (359,08kB)
Protokół z otwarcia ofert (PDF, 204,41kB)
Informacja o udzieleniu zamówienia (PDF, 179,99kB)

Otwarcie plików do pobrania w formacie PDF wymaga
zainstalowanego czytnika plików PDF.

Zmiany
Wytworzył: Barbara Matras (2017-11-15)
Opublikował: Karolina Chajbos dnia: 2017-11-15 09:47:24
Ostatnia zmiana: Karolina Chajbos dnia: 2017-12-01 14:37:11
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian