Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Potwierdzenie okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych w Polsce na PD U1 / E 301.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozpatruje wniosek osoby zainteresowanej o wydanie dokumentu PD U1 / E 301 potwierdzającego okresy zatrudnienia i ubezpieczenia przebyte Polsce po otrzymaniu kompletu następujących dokumentów:

 

Druk WUP.PPZ-04 Wniosek o wydanie formularza U1 PL (dawniej E 301). (PDF 117,73kB)

  • Dokumenty potwierdzające zatrudnienie w Polsce.
    (świadectwa pracy w oryginale lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez powiatowy urząd pracy lub wojewódzki urząd pracy).

    W przypadku zatrudnienia na mniej niż pełen etat należy dodatkowo dołączyć zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy o wysokości zarobków brutto za każdy miesiąc.

Zmiany
Wytworzył: Bogdan Lutkiewicz (2008-12-29 01:20:18)
Opublikował: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2008-12-29
Ostatnia zmiana: Bogdan Lutkiewicz dnia: 2013-10-09 22:15:24
Zobacz wszystkie zmiany tego dokumentu

Pokaż cały rejestr zmian