Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeprowadzenia badania pod tytułem "Badanie satysfakcji klienta powiatowych urzędów pracy"

Czwartek, 23 lipca 2015 (13:19)

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi przeprowadzenia badania ewaluacyjnego „Jakość, przydatność i efektywność zatrudnieniowa wsparcia osób o niskich kwalifikacjach zawodowych działaniami szkoleniowymi w ramach projektów Działania 6.1 PO KL w województwie pomorskim ”

Środa, 8 lipca 2015 (14:47)

Przetarg nieograniczony na realizację działań aktywizacyjnych, dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy woj. pomorskiego

Wtorek, 13 stycznia 2015 (11:47)

(Unieważniony) Przetarg nieograniczony na realizację działań aktywizacyjnych, dla osób długotrwale bezrobotnych, w tym bezrobotnych, dla których jest ustalony II lub III profil pomocy, kierowanych przez wskazane powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego

Wtorek, 4 listopada 2014 (13:56)

Szanowni Państwo, aby otworzyć pierwszy z załączonych poniżej plików, należy kliknąć w link prawym klawiszem myszy, następnie wybrać komendę zapisz jako i wskazać miejsce zapisania. Plik został spakowany darmowym programem 7zip dostępnym pod linkiem http://7-zip.org.pl/.

Strona 2 z 2