Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Kontrole przeprowadzone w WUP w Gdańsku w 2014 roku

Poniedziałek, 7 kwietnia 2014 (11:22)
Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę Urzędu)

Kontrole przeprowadzone w WUP w latach 2006-2013

Czwartek, 16 marca 2017 (10:08)

Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę Urzędu)