Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Aukcja Toyota Avensis

Piątek, 14 września 2018 (09:08)

Ogłoszenie o aukcji w celu sprzedaży samochodu służbowego z dnia 14 września 2018 r.

Aukcja Toyota Avensis

Piątek, 3 sierpnia 2018 (10:07)

Ogłoszenie o aukcji w celu sprzedaży samochodu służbowego z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Majątek

Poniedziałek, 3 listopada 2014 (14:22)

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą na zasadzie jednostki budżetowej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a pobrane dochody odprowadza odpowiednio na rachunek dochodów jednostki samorządu terytorialnego. (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.). Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku nie posiada osobowości prawnej. Majątek WUP w Gdańsku jest częścią majątku Województwa Pomorskiego.