Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Szkolenie dla agencji zatrudnienia

Środa, 16 listopada 2016 (14:38) miniatura

Regulacje prawne dotyczące świadczenia usług w zakresie agencji zatrudnienia były główną tematyką kolejnej już edycji bezpłatnego szkolenia zorganizowanego w dniu 16.11.2016 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Uwaga! Komunikat do Agencji Zatrudnienia

Poniedziałek, 20 czerwca 2016 (12:56) miniatura

Rejestr Agencji Zatrudnienia prowadzi wojewódzki urząd pracy w imieniu marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.).

Gdański Dzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego - relacja

Środa, 9 marca 2016 (10:05) miniatura

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku w dniu 8 lutego wzięli udział w pierwszym Gdańskim Dniu Bezpieczeństwa Ekonomicznego w ramach Programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. Spotkanie zostało zorganizowane  w Centrum Handlowym Manhattan w Gdańsku. 

Spotkanie partnerskie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku z przedstawicielami Urzędu Morskiego w Gdyni

Środa, 9 marca 2016 (09:55) miniatura

W dniu 02.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Urzędu Morskiego w Gdyni.

Relacja ze szkolenia dla pracowników agencji zatrudnienia z województwa pomorskiego

Wtorek, 1 grudnia 2015 (13:56) miniatura

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zorganizował w dniu 27-11-2015 r. bezpłatne szkolenie dla pracowników agencji  zatrudnienia działających na terenie województwa pomorskiego.  W kolejnej edycji szkolenia, które odbyło się w Sali Okrągłej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego prelegentami byli eksperci z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku. Licznie zgromadzonych uczestników szkolenia powitała Pani Joanna Witkowska- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku

Czwartek, 25 czerwca 2015 (09:29) miniatura

W dniu 17-06-2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy organów administracji publicznej. Uczestników corocznego spotkania powitali Pan Tadeusz Adamejtis- Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Pan Michał Bruski- Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Pan Zbigniew Długokęcki- Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.

Dzień otwarty Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku - relacja

Wtorek, 5 maja 2015 (13:01) miniatura

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku wzięli udział w „Dniu otwartym” Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Szkolenie dla agencji zatrudnienia z województwa pomorskiego

Piątek, 28 listopada 2014 (11:12) miniatura

W dniach 24-25 listopada 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy – Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku zorganizował szkolenie dla przedstawicieli niepublicznych instytucji rynku pracy działających na terenie województwa pomorskiego. Szkolenie było kolejną edycją wcześniejszych spotkań z zakresu świadczenia usług przez agencje pośrednictwa pracy i agencje pracy tymczasowej dla pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy. 

Strona 1 z 3