Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku | Rynek pracy

Rejestr zmian

Tytuł Autor Data
Zapytanie ofertowe na najem długoterminowy samochodu osobowego Karolina Chajbos 2018-10-16 13:01:39
Oferta Nr 06/18 z dnia 04.10.2018 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Irena Radomska 2018-10-15 14:15:44
Oferta Nr 04/18 z dnia 13.08.2018 na stanowisko od podinspektora do starszego inspektora w Wydziale Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy Irena Radomska 2018-10-15 11:55:54
Kontakt w sprawie rejestru Anna Mikołajczyk 2018-10-10 11:48:20
Zapytanie ofertowe na najem dłogoterminowy dwóch samochodów osobowych - UNIEWAŻNIONE Karolina Chajbos 2018-10-08 13:19:22
Siedziby Mariusz Płotka 2018-10-03 08:43:53
Oferta Nr 05/18 z dnia 06.09.2018 na stanowisko doradca zawodowy w Oddziale Zamiejscowym w Słupsku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Słupsku Irena Radomska 2018-10-01 13:16:54
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej Karolina Chajbos 2018-09-24 10:25:40
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - remont pomieszczenia sanitarnego Karolina Chajbos 2018-09-24 08:47:11
Inspektor Ochrony Danych Beata Olszewska 2018-09-18 10:27:41
Aukcja Toyota Avensis Piotr Lademann 2018-09-14 09:08:35
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę zestawów konferencyjnych PO WER - teczka ekologiczna z notesem i długopisem Karolina Chajbos 2018-09-11 13:07:41
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane - remont pomieszczenia sanitarnego - unieważnione Karolina Chajbos 2018-09-05 12:01:21
Wzór oświadczenia wymaganego w procedurze rekrutacji Mariusz Płotka 2018-08-13 14:54:36
Aukcja Toyota Avensis Piotr Lademann 2018-08-03 11:00:28
Koordynacja UE/EOG lub Szwajcaria Bogdan Lutkiewicz 2018-08-01 11:51:23
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku Mariusz Płotka 2018-07-19 10:08:19
Oddział Zamiejscowy w Słupsku Mariusz Płotka 2018-07-19 10:06:08
Zasady realizacji praw osób których dane dotyczą w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku Beata Olszewska 2018-07-17 10:22:35
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia badania ewaluacyjnego „Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego” wraz z przygotowaniem raportu z wynikami zrealizowanych badań Karolina Chajbos 2018-07-05 09:36:32